Spring til indhold
ForsideInspiration

Aktiver dine studerende

På denne side kan du finde inspiration og vejledning til forskellige digitale studieaktiviteter, du kan anvende i din undervisning til at aktivere dine studerende.

Aktiver dine studerende

På denne side kan du finde inspiration og vejledning til forskellige digitale studieaktiviteter, du kan anvende i din undervisning til at aktivere dine studerende.

Mangler du inspiration til, hvordan du som underviser kan aktivere dine studerende? CDUL har udviklet dette tema om, hvordan du kan aktivere dine studerende mere i undervisningen.  At aktivere dine studerende i undervisningen handler om, at studerende laver aktiviteter udover passiv lytning. At de studerende er aktivt lærende gør, at de studerende er aktivt eller erfaringsmæssigt involveret i deres egen læringsproces, hvilket kan foregå på forskellige niveauer afhængigt af, hvordan de studerende inddrages. 

Studerende kan aktiveres gennem eksempelvis asynkron interaktion med hinanden eller med underviseren i forbindelse med deres forberedelse, direkte i undervisningen eller i deres projektarbejde. Essensen er, at studerende aktiveres ved mere end blot at lytte for at lære: De kan læse, skrive og diskutere, mens de arbejder problemorienteret. Her spiller læringsteknologier også en stor rolle, og de kan være en hjælp til dig som underviser. 

Studerende kan nemlig aktiveres gennem brug af forskellige læringsteknologier som eksempelvis Moodle, Whiteboard eller Forms. Når studerende aktiveres i undervisningen ved hjælp af læringsteknologier, kalder vi i CDUL dette for digitale studieaktiviteter. Mange tror, at digitale studieaktiviteter kun er egnede, når man underviser eller arbejder online – dette er ikke tilfældet. Digitale studieaktiviteter er gode uanset om de studerende mødes online eller er fysisk sammen på campus.  

Hvis du har lyst til at planlægge studieaktiviteter og inddrage læringsteknologier, der aktiverer de studerende mere i din undervisning, kan du nedenfor læse hvilke relevante overvejelser, du som underviser kan gøre dig.