Spring til indhold

PBL modeller

I CDUL arbejder vi med undervisnings- og uddannelsesdesign i et PBL perspektiv. Vi har fokus på at udvikle forskellige modeller til brug i re-design af undervisningsforløb, så vi i højere grad kan fremme synergien mellem på den ene side læring, didaktik og PBL og på den anden side undervisnings- og uddannelsespraksis på tværs af AAU.

PBL modeller

I CDUL arbejder vi med undervisnings- og uddannelsesdesign i et PBL perspektiv. Vi har fokus på at udvikle forskellige modeller til brug i re-design af undervisningsforløb, så vi i højere grad kan fremme synergien mellem på den ene side læring, didaktik og PBL og på den anden side undervisnings- og uddannelsespraksis på tværs af AAU.

Vi har fokus på det iterative og undersøgende i vores udvikling af modeller, da vi ikke tror på at ‘’One size fits all’’. Vi ønsker at blive i en løbende udviklingsfase, hvor modeller kan tilpasses de enkelte forløb med undervisere, studienævn og studieledelser.

Pågående aktiviteter

Billedet illustrerer nogle af de forskellige niveauer, vi på nuværende tidspunkt arbejder med PBL modeller på.

Aktivitetsniveau

På aktivitetsniveau har vi indtil videre arbejdet med forskellige workshops, hvor vores PBL-modeller har været udgangspunkt for design af workshops og aktivitetsplaner.

Inspirationsniveau

For at indsamle inspiration og mest mulig viden, har vi deltaget i forskellige aktiviteter. Vi deltog i efteråret 2022 i Sandbjerg Symposium, hvor ‘’Nordisk Digital Pædagogik’’ har været omdrejningspunkt. På symposiet arbejdede vi med at finde mønstre i den nordiske digitale pædagogik som vi så vil forholde vores arbejde med PBL modeller til.

Vi har også været til vidensdelingsmøde med læringskonsulent fra CBS der arbejder med re-design og legende læring ligesom vi har deltaget i oplæg om legende læring i forbindelse med udgivelsen af bogen ‘’Playfull learning in higher education’’ af Rikke Toft Nørgård m.fl..
Ligeledes har vi deltaget i PEERS netværksmøde, hvor vi diskuterede PBL og undersøgende undervisning i et kreativt, tværprofessionelt netværk.

Løbende er vi blevet nysgerrige på flere forskellige forståelser, der kan være med til at påvirke, inspirere og udfordre vores arbejde – f.eks. Universal Design for Learning.

Udviklingsniveau

På udviklingsniveau arbejder vi med at udvikle vores modeller og deres tilhørende fysiske artefakter. I dette arbejder søger vi at skabe sammenhænge mellem elementerne i vores re-design-modeller og i de andre rammeværk som universitetets undervisere skal arbejde med. Dette er eksempelvis rammeværk for meritering af universitetspædagogiske kompetencer, PBL principper og principper for digitalt understøttet PBL. Ligeledes søger vi at tage udgangspunkt i alle de gode praksisser vi allerede finder rundt omkring på universitetet og dermed dele erfaringer og praksisser mellem underviserne.

Hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller kommentarer?
Hvis du vil vide mere om CDUL's arbejde med PBL modeller eller har spørgsmål som vi kan hjælpe med, så er du meget velkommen til at henvende dig til Lead på indsatsen, Digital Læringskonsulent Lisbeth Ramonn Vesterheden
Lisbeth Ramonn Vesterheden
Digital læringskonsulent og partner tilknyttet fakultetet SUND

Mob: 99 40 72 89
E-mail: lisbethrv@iaspbl.aau.dk