Spring til indhold

PBL modeller

Vi har i CDUL arbejdet med at udvikle en model for hvordan vi kan sikre os at vi i mødet med undervisere og studieledelser kan understøtte en i re-design af undervisningsforløb som har fokus på værdier og principper. Modellen er et redskab til at facilitere en workshop, hvor man som deltager kan forvente at få hjælp til at identificere en udfordring eller et problem, udfolde kompleksiteten heraf, samt at komme med konkrete løsningsforslag – alt sammen med en værdibaseret tilgang.

PBL modeller

Vi har i CDUL arbejdet med at udvikle en model for hvordan vi kan sikre os at vi i mødet med undervisere og studieledelser kan understøtte en i re-design af undervisningsforløb som har fokus på værdier og principper. Modellen er et redskab til at facilitere en workshop, hvor man som deltager kan forvente at få hjælp til at identificere en udfordring eller et problem, udfolde kompleksiteten heraf, samt at komme med konkrete løsningsforslag – alt sammen med en værdibaseret tilgang.

Vi har fokus på det iterative og undersøgende i vores udvikling af modeller, da vi ikke tror på at ‘’One size fits all’’. Vi ønsker at blive i en løbende udviklingsfase, hvor modeller kan tilpasses de enkelte forløb med undervisere, studienævn og studieledelser.

Inspiration og ophav

For at indsamle inspiration og mest mulig viden, har vi deltaget i forskellige aktiviteter. Vi deltog i efteråret 2022 i Sandbjerg Symposium, hvor ‘’Nordisk Digital Pædagogik’’ har været omdrejningspunkt. På symposiet arbejdede vi med at finde mønstre i den nordiske digitale pædagogik som vi så vil forholde vores arbejde med PBL-modeller til.

Vi har også været til vidensdelingsmøde med læringskonsulent fra CBS der arbejder med re-design og legende læring ligesom vi har deltaget i oplæg om legende læring i forbindelse med udgivelsen af bogen ‘’Playfull learning in higher education’’ af lektor Rikke Toft Nørgård m.fl..
Ligeledes har vi deltaget i PEERS netværksmøde, hvor vi diskuterede PBL og undersøgende undervisning i et kreativt, tværprofessionelt netværk.

Vi har ligeledes været inspireret af nyere strømninger indenfor fremtidens undervisning, særligt den værdibaseret tilgang til udviklingen af uddannelse- og undervisningsforløb. Derudover ser vi på Aalborg Universitet frem imod at skulle implementere principper for digitalt understøttet PBL, hvordan disse fire principper, eller værdier, kan tænkes ind i undervisningsforløb kan vores model hjælpe med.

Løbende er vi blevet nysgerrige på flere forskellige forståelser, der kan være med til at påvirke, inspirere og udfordre vores arbejde – f.eks. Universal Design for Learning.

Pågående aktiviteter

Billedet illustrerer nogle af de forskellige niveauer, vi på nuværende tidspunkt arbejder med PBL modeller på.

Udviklingsforløb 

På udviklingsniveauet arbejder vi med at udvikle vores model(ler) og deres tilhørende fysiske artefakter. I dette arbejder søger vi at skabe sammenhænge mellem elementerne i vores re-design-modeller og i de andre rammeværker som universitetets undervisere skal arbejde med. Dette er f.eks. rammeværk for meritering af universitetspædagogiske kompetencer, PBL-principper og principper for digitalt understøttet PBL. Ligeledes søger vi at tage udgangspunkt i alle de gode praksisser vi allerede finder rundt omkring på universitetet og dermed dele erfaringer og praksisser mellem underviserne.

Aktivitetsniveau

På aktivitetsniveau har vi indtil videre arbejdet med forskellige workshops, hvor vores PBL-modeller har været udgangspunkt for design af workshops og aktivitetsplaner. Vi arbejder løbende på at udvikle vores modeller således at de passer ind i praksisser.

Vi har på læringens dag afprøvet proces- og dialogværktøjet i forbindelse med en workshop omkring læringsmiljøer for undervisere og hvordan man konkret kan igangsætte initiativer som forbedrer dette med udgangspunkt i valgte værdier og principper fra Aalborg Universitet.

På Dansk Universitetspædagogisk netværks konference (DUNK) blev værktøjet ligeledes afprøvet hvor der blev faciliteret en konstruktiv dialog om værdier, idéer, barrierer og reelle skridt, der kan tages for at forbedre og udvikle det undervisningsmiljø, som universitetsundervisere bevæger sig i.

Proces- og dialogværktøj

Nedenfor finder du ressourcer relateret til proces- og dialogværktøjet. Vi ønsker at dele vores ressourcer, men vil meget gerne høre fra dig hvis du har afprøvet det i din praksis eller ønsker at gøre det - så kan vi blive klogere sammen. Værktøjet er licenseret med en Creative Commons licens (CC BY 4.0), så du er velkommen til både at benytte og modificere værktøjet (og de dertilhørende objekter) men bedes kreditere os.

Find ressourcerne til at benytte proces- og dialogværktøjet her

Hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller kommentarer?
Hvis du vil vide mere om CDUL's arbejde med PBL modeller eller har spørgsmål som vi kan hjælpe med, så er du meget velkommen til at henvende dig til Lead på indsatsen, Digital Læringskonsulent Lasse Krejberg.
Lasse Krejberg
Digital læringskonsulent

Mob: 61967340
E-mail: krejberg@iaspbl.aau.dk