Spring til indhold

PowerPoint

PowerPoint – den kender du da ud og ind, ikke? Men måske vi i det følgende kan give dig et par tips til nye måder at benytte læringsteknologien på.

PowerPoint

PowerPoint – den kender du da ud og ind, ikke? Men måske vi i det følgende kan give dig et par tips til nye måder at benytte læringsteknologien på.

Hvad er PowerPoint?

PowerPoint er en let tilgængelig teknologi som bruges til at skabe og vise visuelle præsentationer.

Pædagogiske og didaktiske fordele

På denne side vil du ikke finde ”do’s and dont’s” omkring PowerPoint og hvordan man bedst formidler sin viden gennem slideshows. Som underviser kender du højst sandsynligt til en del af de fordele og ulemper der kan være forbundet med anvendelsen af PowerPoint i undervisningen. I stedet vil der i det følgende blive beskrevet nogle af de muligheder der findes i PowerPoint når det benyttes som læringsteknologi. Håbet er, at du kan finde inspiration til nye måder at anvende PowerPoint på i din undervisning.

Som underviser kan du f.eks. benytte PowerPoint ved at dele dine slides på forhånd med de studerende eller printe handouts ud og udlevere til de studerende. Dette hjælper og understøtter de studerende til aktivt at tage noter i forbindelse med din forelæsning. Nogle undervisere oplever imidlertid at offentliggørelse eller udlevering af PowerPoints gør at de studerende har sværere ved at holde fokus på undervisningen i momentet. Som underviser gælder det om at navigere i dette, på nogle kurser eller studier kan det måske give mening at udlevere dem på forhånd, mens du på andre kurser bør vente med at synliggøre dem til efter forelæsningen er forbi. Dette kan afhænge af din undervisningsgangs mål eller sammensætningen af de studerende.

En anden måde hvorpå du kan benytte PowerPoint er, at du som underviser kan styre en diskussion samtidig med at du fastholder den i PowerPoint showet. Du formår således aktivt at involvere og engagere de studerende i forelæsningen og de studerende vil have mulighed for at modtage de ting i sammen får nedfældet efterfølgende. Det kunne f.eks. være udregninger, forslag til metode eller teori, fordele eller ulemper i en given case, osv.

Som underviser kan man også dele de studerende i grupper og lade dem forberede en PowerPoint præsentation som skal fremlægges. Her kan du eventuelt have fastlagt de temaer som de studerende skal komme omkring, og sat dem op i en PowerPoint skabelon. Derefter kan emnerne, som de studerende tager op, være frie.

Fordelene ved dette indebærer bl.a, at de studerende aktivt forholder sig til og diskuterer materialet i grupper. De studerende bliver derved aktiverede og involverede, får trænet det at tale i en forsamling og slutteligt, hvis du lader de studerende give hinanden feedback, så træner du også deres feedback kompetencer.

INSPIRATION

PowerPoint har rigtig mange anvendelsesmuligheder, og i CDUL har vi mange idéer. Hvis du har brug for inspiration til hvordan du kan benytte PowerPoint på en mere dynamisk måde, så tøv endelig ikke med at kontakte os.

ADGANG

Microsoft PowerPoint er en del af Office365. Ønsker du adgang til Office365, kan du finde information til at tilgå det her.

GDPR

Office 365 anvendes på AAU efter aftale med Kontraktenheden. Du kan derfor trygt anvende Office 365 i undervisningssituationer.