Spring til indhold

Whiteboard

Whiteboard er en teknologi, der giver dig mulighed for at lave adskillige digitale opslagstavler. Du kan benytte Whiteboard til diskussioner, spørgsmål og meget mere.

Whiteboard

Whiteboard er en teknologi, der giver dig mulighed for at lave adskillige digitale opslagstavler. Du kan benytte Whiteboard til diskussioner, spørgsmål og meget mere.

Hvad er Whiteboard

Whiteboard er et visuelt og digitalt værktøj, der kan bruges af både undervisere og studerende til kollaborative opgaver eller aktiviteter. Værktøjet er en online opslagstavle, og kan bruges bredt – lige fra at understøtte de kreative studieaktiviteter som brainstorm og diskussion, til de mere fastlagte aktiviteter som quizzer og opgaveløsning.

Pædagogiske og didaktiske fordele

Whiteboard er et samarbejdsværktøj, hvor både undervisere og studerende kan interagere på samme tid. Derfor er mulighederne for, hvordan Whiteboard kan bruges i undervisningssammenhæng mange. Du kan inden undervisningen benytte Whiteboard til at få indsigt i de studerendes forståelse af undervisningsstoffet, og disse refleksioner kan du benytte til at gøre din undervisning målrettet til de studerendes behov. Whiteboard kan også benyttes i selve undervisningen, og kan her være med til at engagere de studerende i undervisningen.

Du kender måske til, at det kan være svært at følge med i, hvad de studerende diskuterer i grupper. Her kan du benytte Whiteboard som dialogværktøj, hvor de studerende kan dele, hvad de fandt frem til i gruppediskussionen. Whiteboard kan også bruges til evaluering af undervisningen og giver derudover mulighed for, at de studerende efter undervisningen kan stille underviseren spørgsmål. Dermed kan Whiteboard give mulighed for at forlænge dialogen mellem de studerende og underviseren. 

Inspiration

Whiteboard kan med fordel kan understøtte forskellige studieaktiviteter digitalt. Har du brug for yderligere rådgivning for at komme i gang, eller er du nysgerrig på at høre flere ideer til, hvordan Whiteboard kan understøtte dine ønsker, kan du kontakte Rune Hagel Skaarup Jensen eller Jonas Svenstrup Sterregaard, som begge er ansatte ved CDUL - find deres kontaktoplysninger her. 

Adgang

Microsoft Whiteboard er en del af Office365. Ønsker du adgang til Office365, kan du finde information til at tilgå det her.

GDPR 

Office 365 anvendes på AAU efter aftale med Kontraktenheden. Du kan derfor trygt anvende Office 365 i undervisningssituationer.

Find guides til Whiteboard her

Events and workshops affiliated with CDUL