Spring til indhold

ABC-metoden

ABC-metoden er en metode, der giver dig som semesterkoordinator eller underviser et hurtigt og overskueligt overblik over den planlagte undervisning. Ved at benytte metoden kan du blive opmærksom på varieringsmuligheder og få øjnene op for nye måder at strukturere undervisning på.

ABC-metoden

ABC-metoden er en metode, der giver dig som semesterkoordinator eller underviser et hurtigt og overskueligt overblik over den planlagte undervisning. Ved at benytte metoden kan du blive opmærksom på varieringsmuligheder og få øjnene op for nye måder at strukturere undervisning på.

Benyt ABC-metoden til at planlægge et semester eller et kursus

 1. 1

  STEP 1: Læringsmål og -definition

  For at danne sig et overblik over hvad kurset eller semesteret skal indeholde, skal man starte med at udfylde et læringsdesign-overblik, som vist ovenfor. Har bliver man udfordret til eksplicit at definere bl.a. sine læringsmål og hvilke bedømmelseskriterier, der opstilles. Hvis man benytter ABC-metoden til at tilrettelægge et semester i samarbejde med andre undervisere, er dette med til at sikre, at alle arbejder hen mod det samme mål.

 2. 2

  STEP 2: STORYBOARDING AF LÆRINGSAKTIVITETER

  For at starte overblikket over kurset eller semesteret laves et storyboard, hvor de forskellige tidsperioder bliver bestemt. I ovenstående eksempel har vi anført tre forskellige seminarer med mellemperioder og projektperiode/eksamen til slut – altså et semester. Benytter man ABC-metoden til at planlægge et kursus, ser tidsinddelingerne naturligvis anderledes ud og repræsenterer måske også mindre tidsenheder.

  Derefter lægges de forskellige læringstypekort ud, således at der dannes et overblik over hele perioden. De farvede kort gør det visuelt meget tydeligt, om der i enkelte faser mangler variation i undervisningen, eller om der er forskellige læringstyper, man endnu ikke har inddraget i sin undervisning. I et sådant tilfælde kan kortene være katalysator for en mere varieret undervisning. Måske kan læringen tilknyttet det enkelte korts sekvens byttes ud med en anden type? 

 3. 3

  STEP 3: SPECIFICERING AF LÆRINGSAKTIVITETER

  Når det første overblik er dannet og tilrettet, kan kortene vendes. På den anden side er det tydeliggjort, hvilke læringsaktiviteter der kan være tilknyttet de forskellige læringstyper. Hvert kort indeholder to kolonner; en med konventionelle metoder og en med digitale alternativer. Dette gør det nemt at tage stilling til, hvorvidt undervisningen skal være fremmøde-baseret eller foregå digitalt. Det giver også underviseren gode muligheder for at være agil – ved sygdom eller andre forhindringer kan undervisningen hurtigt omlægges til det digitale – eller omvendt.

 4. 4

  STEP 4: PLACERING AF EVALUERINGER

  Det fjerde skridt handler om at indtænke, hvor evalueringerne skal ligge. På overstående illustration er de markeret med en stjerne, og man kan bestemme sig for, om evalueringerne skal være formativ eller summativ og markere dette med hver sin farve stjerne. Evalueringerne kan også være anledning til at gentænke hele eller enkelte dele af storyboardet – lever det op til de forventninger, der er fra undervisere og studerende? Er der noget, der skal ændres i opbygningen eller gentænkes?

 5. 5

  STEP 5: GENBESØG LÆRINGSDESIGN-OVERBLIKKET

  Når kursus eller semester er blevet gennemarbejdet via ABC-metoden, kan det være fordelagtigt at genbesøge læringsdesignoverblikket og derved sikre sig, at formål og semester/kursus passer sammen. Måske skal læringsmålene og bedømmelsesmålene tilpasses, fordi man fandt en spændende ny vej at gå? Eller måske blev man optaget af at planlægge en masse spændende sekvenser for semesteret og glemte at holde sig målet for øje? I begge tilfælde skal der lidt tilretning til, således at kurset eller semesteret er tydeligt tilrettelagt, så de studerende har chance for at opnå størst mulig læring.

  Det var det! Nu er du klar til at gå i gang med målrettet, varieret og agil undervisning.

 6. 6

  YDERLIGERE INFORMATION

  For at finde yderligere information om ABC-metoden kan man begynde på hjemmesiden abc-ld.org, hvor materiale og information kan findes. Materialet er oversat til mange forskellige sprog, så dette er ikke en hindring for at komme i gang med metoden. Du kan også få direkte hjælp ved at kontakte CDUL.