Spring til indhold

CDUL's partnerskabs­model

CDUL har udviklet en partnermodel for samarbejdet og etablering af det gode partnerskab med AAU’s fire fakulteter. Gennem partnerskabsmodellens forskellige trin ønsker vi at skabe et rum for den gode dialog om undervisnings- og uddannelsesudvikling med udgangspunkt i de lokale miljøers udviklingsønsker for den digitale understøttede PBL. Dette skal bidrage til at udvikle og fremtidssikre AAU’s unikke PBL-model.

CDUL's partnerskabs­model

CDUL har udviklet en partnermodel for samarbejdet og etablering af det gode partnerskab med AAU’s fire fakulteter. Gennem partnerskabsmodellens forskellige trin ønsker vi at skabe et rum for den gode dialog om undervisnings- og uddannelsesudvikling med udgangspunkt i de lokale miljøers udviklingsønsker for den digitale understøttede PBL. Dette skal bidrage til at udvikle og fremtidssikre AAU’s unikke PBL-model.

Partnermodellens hensigt er at skabe rammerne for, at ledelser har et handlingsrum for undervisnings- og uddannelsesudvikling med den fornødne strategiske rådgivning og sparring i forhold til digitalt understøttet PBL. Gennem partnerskabsmodellen ønsker vi at skabe et rum for den gode dialog om undervisnings- og uddannelsesudvikling med udgangspunkt i de lokale miljøers udviklingsønsker for den digitale understøttede PBL. 

Partnermodellen henvender sig primært til ledelseslagene på fakulteter, institutter og studienævn.

CDUL´s kerneopgave er at bistå ledelser, undervisere og vejledere med pædagogisk, it-didaktisk og teknologisk rådgivning og sparring og derigennem bidrage til den løbende udvikling af AAU’s digitale PBL-praksis.

Dette fokus ønsker CDUL at styrke gennem en partnerrolle. Partnerrollen er under udvikling, men i udgangspunktet er partneren tovholder på de uddannelses- og udviklingsopgaver og -projekter, der igangsættes på baggrund af de forskellige dialogmøder i partnermodellen. Derudover fungerer partneren også som et single point of contact for det enkelte fakultet i det daglige ved forespørgsler om undervisnings- og uddannelsesudvikling i forhold til digitalt understøttet PBL.

Partneren er ikke nødvendigvis udførende på opgaver tilknyttet det enkelte fakultet, men har ansvaret for, i samarbejde med teamlederen i CDUL, at stille med den mest kvalificerede digitale læringskonsulent til opgaven.

Partneren er således garanten for, at både daglige forespørgsler om undervisnings- og uddannelsesudvikling samt uddannelses- og udviklingsopgaver samt projekter afledt af møder i partnermodellen, følges til dørs i CDUL.  

Arbejdet med partnerskabsmodellen er opdelt i følgende faser:

Opstartsmøder

Opstartsmøder fungerer som et indledende møde med fakultetets øverste ledelse i forhold til at få en dialog om de strategiske ønsker og perspektiver på undervisnings- og uddannelsesudvikling på det enkelte fakultet i forhold til digitalt understøttet PBL.

På opstartsmøder deltager IAS PBL-leder, teamleder for CDUL og prodekan for uddannelse.

Dialogmøder

Dialogmøder er rum for konstruktive dialoger omkring hvilke aktiviteter, der kan igangsættes i de lokaler miljøer i forhold til at arbejde med konkrete aktiviteter og projekter, der fokuserer på undervisnings- og uddannelsesudvikling. Dialogmøder tager udgangspunkt i de strategiske ønsker og perspektiver, der blev klarlagt på opstartsmøderne.

På dialogmøder deltager teamleder for CDUL, tilknyttet partner fra CDUL og relevante aktører fra fakulteter/ institutter.

Forberedelsesmøder

Forberedelsesmøder inddrager de aktører og digitale læringskonsulenter, PBL-forskere og andre samarbejdspartnere, der skal være med til at designe de aktiviteter, man gerne vil igangsætte lokalt med henblik på uddannelses- og undervisningsudvikling.

På forberedelsesmøder deltager tilknyttet partner fra CDUL og studienævnsformænd.

Opstartsmøder

Opstartsmøder fungerer som et indledende møde med fakultetets øverste ledelse i forhold til at få en dialog om de strategiske ønsker og perspektiver på undervisnings- og uddannelsesudvikling på det enkelte fakultet i forhold til digitalt understøttet PBL.

På opstartsmøder deltager IAS PBL-leder, teamleder for CDUL og prodekan for uddannelse.

Dialogmøder

Dialogmøder er rum for konstruktive dialoger omkring hvilke aktiviteter, der kan igangsættes i de lokaler miljøer i forhold til at arbejde med konkrete aktiviteter og projekter, der fokuserer på undervisnings- og uddannelsesudvikling. Dialogmøder tager udgangspunkt i de strategiske ønsker og perspektiver, der blev klarlagt på opstartsmøderne.

På dialogmøder deltager teamleder for CDUL, tilknyttet partner fra CDUL og relevante aktører fra fakulteter/ institutter.

Forberedelsesmøder

Forberedelsesmøder inddrager de aktører og digitale læringskonsulenter, PBL-forskere og andre samarbejdspartnere, der skal være med til at designe de aktiviteter, man gerne vil igangsætte lokalt med henblik på uddannelses- og undervisningsudvikling.

På forberedelsesmøder deltager tilknyttet partner fra CDUL og studienævnsformænd.

Hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller kommentarer er du altid velkommen til at tage kontakt
Tom Skov Gregersen
Digital læringskonsulent og partner tilknyttet fakultetet TECH

Mob: 99 40 90 08
E-mail: tsg@iaspbl.aau.dk