Hvem er CDUL Fælles?

Digitale kompetencer på AAU

Center for Digitalt Understøttet Læring (CDUL) er en fælles forankret ressource for alle undervisere på AAU. Centeret bidrager dels til den løbende udvikling af digitalt understøttede læringsformer, særligt inden for PBL, og har tæt kobling til relevante forskningsmiljøer på AAU. CDUL bistår med desuden teknisk og pædagogisk-didaktisk rådgivning til dig der gerne vil udforske nye didaktiske metoder og udvikle din undervisning.

Aktiviteter