Vejledning - online eksamen

Denne vejledning er primært henvendt til eksaminatorer på Aalborg Universitet, men andre målgrupper, f.eks. studerende og studiesekretærer, kan også finde inspiration og vejledning, der kan være afhjælpende frem mod en online eksamenssituation.

Eksterne censorer henvises til ITS vejledninger vedr. adgang til AAUs systemer, derudover skal man følge de instruktioner, som gives af det givne studie.

Gode generelle råd om afholdelse af online eksamen

CDUL har nedenfor samlet 7 gode råd til dig, der afholder online eksamen for første gang, eller til dig, de rønsker at forbedre oplevelsen med online eksamen. 

 • Brug og stol på dine erfaringer fra online vejledning og evt. undervisning afviklet online 

 • Skab velkendte og rolige rammer for eksaminanderne

 • Brug gerne samme rutiner overfor dine studerende fra online vejledning og online undervisning som i eksamensituationen

 • Afhold gerne en test-eksamen med kollegaer, således du selv er tryg ved den digitale platform. Afhold også gerne test af den valgte digitale platform til den digitale eksamen med dine studerende

 • Deltag evt. i et af CDULs webinarer vedr. gennemgang af et eksamensscenaire. På denne side kan du følge med i og tilmelde dig CDULs webinarer. 

 • Forhold dig til de retningslinjer dit studienævn har sat,og efterspørg hjælp her, hvis du er i tvivl

 • Du kan benytte studieservices hjælp og vejledning til online eksamen

Digitale værktøjer til online eksamen

De konkrete valg om digitale værktøjer og platforme til online eksamen, bestemmes af dit studienævn. Følg nøje de instrukser du modtager fra uddannelsen/studienævnet om afholdelse af online eksamen. 

I listen herunder finder du inspiration og vejledning til, hvordan du, som eksaminator, kan anvende konkrete digitale platforme ud fra den eksamensform, du skal afvikle. Det er vigtigt at understrege, at denne vejledning blot er CDULs forslag til anvendelse.

Mundtlig online eksamen - Individuel og i grupper

 • +

  EKSAMENER MED BÅDE FYSISK OG DIGITAL TILSTEDEVÆRELSE

  I nogle tilfælde er medbedømmer/ekstern censor og/eller en eller flere eksaminander ikke til stede ved en fysisk eksamen, men deltager via en videoplatform efter beslutninger taget på institut-/fakultets-niveau.

  Det betyder, at eksamen skal afholdes som en kombination af fysisk og online eksamen. I guiden nedenfor (PDF) beskrives det, hvordan sådanne delvise eksamnier eksamener afholdes.

   

  GUIDE: EKSAMENER MED BÅDE FYSISK OG DIGITAL TILSTEDEVÆRELSE

   

 • +

  En simpel tjekliste til online eksamen

  I denne vejledning vises en simpel checkliste over, hvad du kan være opmærksom på til online eksamener både didaktisk og pædagogisk.

  Bemærk, at denne vejledning og checkliste uddybes i guiden (PDF) nedenfor. Du kan også hente vejledningen og checklisten som PDF ved at klikke på billedet. 

   

  Du kan downloade vejledningen 'A didactic and pedagogical view', der uddyber, hvordan du kan gennemføre en online mundtlig eksamen set ud fra et didaktisk og pædagogisk perspektiv. Du vil blive introduceret til 4 Check-ins med anbefalinger til opmærksomhedspunkter før, under og efter en online mundtlig eksamen.

  Download guiden 'A didactic and pedagogical view' 

 • +

  Mundtlig online eksamen - Teams

  I videoen nedenfor finder du en vejledning til, hvad du kan være opmærksom på før, under og efter en online mundtlig eksamen i Microsoft Teams både didaktisk, pædagogik og teknisk:

   Hent en skriftlig vejledning til hvordan en mundtlig eksamen kan afholdes i Microsoft Teams 

   

  Se også ITS Supports guides til at afholde en online eksamen via Microsoft Teams 

   

 • +

  Mundtlig online eksamen - Skype for Business

  I videoen nedenfor kan du finde vejledning og inspiration til afholdelse af online mundslige eksamnier ved brug af det digitale værktøj Skype for Business. 

   

   


  VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG HÅNDTERING AF ONLINE MUNDTLIGE EKSAMEN ved brug af SKYPE FOR VIRKSOMHED


  Bemærk venligst at disse retningslinjer er supplerende i forhold til de oplysninger og retningslinjer, der er udstedt af dit fakultet / studienævn.

  The division of work between the examiners, study secretary, censor and examinee(s) are the same as for a classical exam. Information might differ from Faculty to Falculty/Studyboards. It is important to point out that you must follow the specific guidelines given by the Study Service and at the individual institutes and faculties. 

  The focus here is on the examiner's task regarding a digital exam 


  Arbejdsdelingen mellem eksaminatorer, studiesekretær, censur og eksaminand(er) er den samme som ved den klassiske fysiske eksamen. Oplysninger herom kan variere fra fakultet og studienævn, derfor er det er vigtigt at påpege, at du bør følge de specifikke retningslinjer, der gives af studieservice og ved de enkelte institutter og fakulteter.

  På denne side fokuseres der på eksaminatorens opgave i forhold til den digitale eksamen.


  FORBERed de studerende i kursusførløbet

  Forbered de studerende til online eksamen i dit kursusforløb ved at gøre eleverne bekendt med online-miljøet. Her anbefaler vi, at eksaminatoren og de studerende så tidligst som muligt benytter den valgte platform (her Skype for Business) i vejledningen og kursusundervisningen. Det kan også være en god ide at foretage en testeksamen inden selve eksamenen, således de studerende bliver forberedt på situationen, og her hvilke roller og potentielle sitiationer, der kan opstå.


  Det er vigtigt at du informere de studerende om, hvad de kan forvente under en online eksamen. Sæt tid af til at informere de studerende om regelmæssigheder og formatet for den mundtlige eksamen, her kan du også imødekomme de studerende ved at bede dem om at stille spørgsmål. Her anbefaler vi også, at du gennemgår og praktiserer de forskellige funktioner i Skype for Business, eksempelvis hvordan man opretter dias og deler skærm. 
   

  Vigtigt at have vide inden eksamen 

  • Hvad gør du, hvis internetforbindelsen mislykkes? (se vejledningen fra dit fakultet og studieservice)
  • Som et forsøg på at løse et teknisk problem kan eksaminator og censur bede eksaminanden om at slukke for kameraet i en kortere periode. Den studerende kan ikke selv vælge dette.
  • Husk at bed de studerende roterer deres webcam, så du kan se, at de er alene, ved start og efter evt pause. 
  • Studerende skal dokumentere, hvem de er (eksempelvis ved fremvisning af studiekort).
  • Videokameraet skal være tændt.
  • Mikrofonen bør være slået fra når der ikke tales.
    

  HUSK AT DISKUTER MED DE STUDERENDE

  • Hvordan i kommunikerer under eksamen - er det eksempelvis blot ved tale eller må chatten bruges?
  • Hvordan i deler relevante filer og dokumenter - eksempelvis slides, videoer, billeder, tavletegninger.
  • Hvem indtager hvilke roller og hvordan er turtagningen (hvem snakker hvornår).

   

  Online mundtlig eksmaen i SKYPE FOR BUSINESS 


  Du modtager et link til det virtuelle eksamenslokale i Outlook.


  Eksamen i Skype for Business kan struktureres på forskellige måder. Vi anbefaler en af ​​følgende muligheder:

  1. mulighed

  Opret to virtuelle rum:

  • Et rum til eksamen. Her afholder den/de studerende, censoren og eksaminatoren eksamen. Studerende har adgang til dette rum 15 min. inden eksamen til test af lyd og video.  

  • Opret et andet rum til eksaminatoren og censoren, som kan tilgåes til forberedelse, diskussion af eksamensresultat og feedback. Det er kun censur og eksaminator, der har adgang til dette rum. Du kan kontakte ITS, der kan hjælpe dig med at oprette sådant et rum.

   

  2. Mulighed

  • Opret et rum til afholdelse af hver enkelt eksamen, hvor den/de studerende, censoren og eksaminatoren gennemfører eksamen. Den studerende har adgang til dette rum 15 min. inden eksamen til at teste lyd og video.

  • Eksaminatoren og censoren forbereder eksamen via telefon og går ind i det virtuelle eksamensrum i Skype for Business, når eksamen starter.

  • Censoren og eksaminatoren forlader Skype-mødet og diskuterer karakteren telefonisk. Derefter tilgår de igen det virtuelle rum for at give eksamensresultatet og feedback til de studerende.

   

  Den indledende fase til online eksamen


  Ud over de sædvanlige indledende oplysninger i forbindelse med en mundtlig eksamen vil eksaminatoren til den online mundtlige eksamen:

  • Introducerer den/de studerende og censoren for hinanden

  • Bed den/de studerende om at rotere deres webcam, så du kan se, at de er alene både ved start og efter evt. eksamen

  • Bed de studerende om at dokumentere, hvem de er. Eksempelvis ved fremvisning af studiekort.

  • Sikre, at videokameraet er tændt. Som et forsøg på at løse et teknisk problem kan eksaminator og censur bede den/de studerende om at slukke for kameraet i en kortere periode. Den studerende kan ikke vælge dette selv.

  • Bed den/de studerende om at slå mikrofonen fra, når de ikke taler

  • Informer om hvad den/de studerende bør gøre ved tekniske problemer. Henvis her til studienævnets beslutninger

  • For groups exams: clarify the order of their presentations (can also be done in advance). 

  • For gruppeeksaminer: afklar rækkefølgen af ​​deres præsentationer, hvis de afholder sådanne nogle.
    

  Selve eksamensperioden

  Online mundlig eksamen er som en klassisk mundlig eksamen, som den er specificeret i af studienævnet. Dog er det vigtigt at huske på, at det er en ny situation for de fleste med online eksamen. Her er kommunikationen er digitalt formidlet, derfor bør du være meget eksplicit i din kommunikation og ansigtsudtryk. Vær opmærksom på at turtagningen kan være svær at aflæse, vi anbefaler, at censoren stiller spørgsmål i chatten eller stiller spørgsmål i slutningen af ​​præsentationen.

   

  Feedback og eksamensresultat


  I Skype for Business anbefaler vi, at forberedelse samt diskussion af eksamenskarakter og feedback finder sted enten i et separat virtuelt rum eller telefonisk.


  TEKNISK VEJLEDNING TIL OPRETTELSE af OG DELTAGELSE i Et MØDE OG I SKYPE FORbusiness

  FØLG Disse RETNINGSLINJER TIL ONLINE-EKSAMEN I SKYPE FOR business

   

 • +

  Mundtlig online eksamen - AAU Zoom

  I videoen nedenfor finder du en vejledning til, hvad du kan være opmærksom på før, under og efter en online mundtlig eksamen i Zoom både didaktisk, pædagogik og teknisk:

   

  Hent en skriftlig vejledning til at afholde en online mundlig eksamen i AAU Zoom 

   

  Se også ITS' guides til at afholde en online eksamen i aau zoom 

Skriftlig eksamen og stedprøver

 • +

  Digital eksamen ved multiple choice quiz på Moodle

  I denne vejledning vises en 13 trins guide til opbygning og opsætning af Moodle Multiple Choice Quiz (MCQ), som kan bruges til hvis du skal afholde en stedprøve i digital og online formar.

  MCQ kan med fordel bruges i samarbejde med Digital Eksamen til at afvikle skriftlige prøver.

  Videoen her beskriver, hvordan du kommer i gang med Moodle Multiple Choice Quiz. Såfremt du behøver en mere detaljeret gennemgang, skriftlige vejledninger eller yderligere information, så kan du tilgå dette via følgende Moodle rum.

   

  Indexering af videoens indhold: 

  1. Intro 00:00
  2. Setup Tasks 03:33
  3. Initiation of quiz 04:14
  4. Quiz specification 05:13
  5. Quiz basic build 05:59
  6. Quiz topics/structure 09:29
  7. Question creation or import question bank 11:21
  8. Final quiz point distribution 12:48
  9. Quiz testing 13:53
  10. Completion (Exam) 14:25
  11. Question pre-assessment 16:05
  12. Student assessment 18:02
  13. Student evaluation/corrections 19:42
  14. Grading 24:34
  15. Quiz evaluation 26:22

Vejledning til IT-Support

Vejledning: Eksamen på AAU
IKKE SUPPORTEREDE VÆRTØJER (ANBEFALES TIL DEN ERFARNE BRUGER AF VÆRKTØJET)

Fandt du ikke svar?

Du er altid velkommen til at kontakte os:

 cdul@aau.dk
 

Ved tekniske spørgsmål henvises til: ITS support