Spring til indhold
Forside

Nyhed

Portfolio

Lagt online: 23.05.2023

Der er mange gode grunde til at inkorporere portfolio i sin undervisning. Portfolio kan være med til at tydeliggøre den faglige udvikling, som en studerende gennemgår i løbet af et semester. Et portfolioforløb kan også være fokuseret på den meta-læring, den studerende gennemgår og kan omhandle emner som målsætninger for egen læring, forståelse af læringsmål eller egen employability. Portfolio kan ligeledes være et redskab til samarbejde mellem de studerende eller peer-feedback. Og endelig kan en portfolio være en integreret del af den bedømmelse en studerende skal igennem ved slutningen af et forløb, hvad enten det er et fag, et samlet semester eller et specifikt emne.

Nyhed

Portfolio

Lagt online: 23.05.2023

Der er mange gode grunde til at inkorporere portfolio i sin undervisning. Portfolio kan være med til at tydeliggøre den faglige udvikling, som en studerende gennemgår i løbet af et semester. Et portfolioforløb kan også være fokuseret på den meta-læring, den studerende gennemgår og kan omhandle emner som målsætninger for egen læring, forståelse af læringsmål eller egen employability. Portfolio kan ligeledes være et redskab til samarbejde mellem de studerende eller peer-feedback. Og endelig kan en portfolio være en integreret del af den bedømmelse en studerende skal igennem ved slutningen af et forløb, hvad enten det er et fag, et samlet semester eller et specifikt emne.

Formål og forventninger

Fordi der er så mange forskellige muligheder i udfaldet af portfolioen, er det vigtigt, at man som underviser har gjort sit forarbejde og har en præcis og direkte forståelse af, hvad de studerende skal fremvise med deres portfolio. Derudover er det også relevant at indtænke sit eget tidsforbrug i de studerendes arbejde. Skal der kommenteres på de forskellige indlæg i portfolioen, eller skal den udelukkende være til eget brug og hverken evalueres eller bedømmes af underviser? Eller skal portfolioen være tilgængelig for alle studerende på holdet, så arbejdet med de forskellige portfolioer bliver en form for kollaborativ vidensgenerering?

Form og facilitering

Du bør overveje, hvor underviserstyret arbejdet med portfolioen skal være. Er det noget, de studerende skal besøge efter hver undervisningsgang, bør du afsætte fem/ti minutter hver gang til at minde de studerende om arbejdet og sikre, at alle har lige muligheder for at få noget ført ind i deres portfolio. Er det i stedet noget, der skal styres mere selvstændigt, kan du overveje at indlægge en eller to undervisningsgange i planlægningen af forløbet, hvor de studerende kan genbesøge formålet med arbejdet sammen med dig som underviser.

Vær opmærksom på at de studerende som udgangspunkt sandsynligvis vil anse dig som underviser som den primære modtager af portfolioen. Det, at anse sig selv som modtager, er noget der kommer med øvelse og forståelse af arbejdsprocessen. Derfor bør du forberede nogle opgaver, der sikrer, at den studerende reflekterer eksplicit over egen udvikling, så det bliver tydeliggjort for den enkelte, at der er læring at hente ved at forholde sig til egen studiepraksis og -progression.

I løbet af undervisningen bør du indtænke opgaver, der kan lægges ind i portfolioen. Her er det en god ide at være opmærksom på hvilken slags indlæg, du som underviser anser som passende indlæg. Må den studerende lægge en egenproduceret screencast ind? Må vedkommende lægge links ind til interessante eksterne informationer om forløbets emne? Eller foretrækker du en skrevet tekst?

Portfolioens platform

Alle disse overvejelser kan også have indflydelse på hvilken teknologi man bør vælge til de studerendes portfolio. Det er vigtigt, at teknologien kan understøtte de læringsmål, man har stillet op for forløbet. Derfor er det også vigtigt, at du som underviser arbejder med en teknologi, hvor du kan hjælpe de studerende, hvis de oplever teknologiske forhindringer for at kunne benytte/udføre arbejdet med portfolioen fuldt ud. (Der er dog heldigvis hjælp at hente både ved CDUL i forhold til de didaktiske udfordringer og ved ITS, når det gælder de tekniske udfordringer).

Hvordan skal portfolioen evalueres?

Overvej hvordan forløbet skal afsluttes. Skal det være i en fælles session, hvor hver enkelt fremlægger sin portfolio og fortæller om arbejdet med den? Dette ville også kunne foregå i mindre grupper ved større hold. Eller skal du være ene responsgiver på portfolioen og måske lade den indgå i en bedømmelsesproces? Hvis dette er dit valg, bør du være opmærksom på, at det kan være en ret tidskrævende opgave. Afslutningen af forløbet er naturligvis forbundet med dine indledende tanker og bestemmelser om portfolioprocessens forløb.

Stiladser de studerendes arbejde

Lav en eksplicit guide, der skildrer de forventninger, du som underviser har til de studerende arbejde. Hvis de studerende skal fremvise en flerstrenget portfolio, kan det være en god ide at lave en skabelon, der kan benyttes af de studerende. Skal de for eksempel både fremvise en refleksion over egen læring samt reelle produkter i form af tekst, lyd, video eller udregninger, kan det være en ide at benytte en teknologi som OneNote, hvor de forskelle emner kan have hver deres fane.

Vi anbefaler, at du afsætter en introducerende undervisningsgang i dit forløb, hvor du sikrer, at de studerende har mulighed for at logge ind på deres portfolio og få startet på arbejdet. Her kan de studerende også stille spørgsmål og få uddybet formål med portfolio-arbejdet.

I din bedømmelsesproces er det vigtigt, at du tager i betragtning, at portfolioen kan udvikle sig meget forskelligt fra den ene studerende til den anden. Dette gør dog ikke nødvendigvis den ene portfolio bedre end den anden. Det vigtigste, og det som en portfolio kan, er at vise og dokumentere en udvikling, hvad enten den er faglig eller personlig.

Hvordan kommer jeg i gang?

For at gøre det nemmere for dig som underviser, har vi udviklet en step-by-step guide, som du finder herunder. Disse steps vil føre dig igennem et fint forløb med portfolio, men det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan du vil kunne arbejde med portfolio. Har du spørgsmål eller kommentarer, står vi altid klar i CDUL til at sparre med dig om at udvikle din undervisning.

Tøv endelig ikke med at række ud til os på cdul@iaspbl.aau.dk

 

Opsummering og step-by-step:

 1. 1

  Bestem hvad formålet er med dit portfolioforløb. Skal det dokumentere en faglig eller personlig udvikling? Eller foretrækker du en mellemting?

 2. 2

  Lav en klar og præcis guide til hvordan de studerende skal arbejde med portfolioen. Her bør forventningerne og bedømmelseskriterierne også fremgå. Denne guide bør være tilgængelig for de studerende gennem hele forløbet, og kan derfor med fordel udtrykkes via et tekstdokument, en video, via audio eller via alle tre former.

 3. 3

  Bestem hvorvidt de studerende bør dele deres portfolio med dig som underviser, med en mindre studiegruppe eller med hele holdet.

 4. 4

  Bestem hvilken teknologi du foretrækker at de studerende skal benytte til deres portfolio. Vi ser ofte OneNote fra Microsoft 365 pakken benyttet.

 5. 5

  Overvej at lave en skabelon som de studerende kan tage udgangspunkt i.

 6. 6

  Lav en indledende undervisningsgang hvor forløbet, teknologien, formålet og bedømmelseskriterierne bliver forklaret. Sørg for at alle har adgang til at kunne arbejde i teknologien.

 7. 7

  Indlæg bestemte tidspunkter i dit forløb hvor portfolioen genbesøges, hvor de studerende lægger deres produkter ind, eller hvor der skal reflekteres over bestemte emner. Frekvensen og varighed af disse sekvenser er afgjort af dine bestemmelser om formål og bedømmelse.

 8. 8

  Vær meget tydelig om hvor, hvornår og i hvilken form portfolioforløbet afsluttes, hvad enten det er som en aflevering, en eksamen eller fremlæggelse.

 9. 9

  Husk at evaluere med dine studerende om hvad de fik ud af deres arbejde med portfolioen.

Og husk – det er ikke selve portfolioen der skaber læring. Det gør kun arbejdet med portfolioen.

 

I denne artikel er der brugt materiale fra artiklen "Mål, motivation og
fokus i undervisningen – med e-portfolio" af Kjærbæk, Laila og Christensen, Inger-Marie F, LOM nr. 17, 2017