KOM GODT I GANG MED DIGITAL UNDERVISNING

KOM GODT I GANG MED DIGITAL UNDERVISNING

Center for Digitalt Understøttet Læring (CDUL) har her på siden samlet en række vejledninger til, hvordan du som underviser og vejleder på Aalborg Universitet kan komme godt i gang med at praksisere digital understøttet undervisning. En af fordelene ved digital understøttet undervisning er, at du har mulighed for at udføre din undervisning på nye måder. Her på siden kan du eksempelvis blive klogere på hvordan du kan komme godt i gang med at designe digitale studieaktiviteter og digitale undervisningssessioner.

Der er mange muligheder, når du vil designe din undervisning som digital. Langt hen ad vejen handler det om at finde det format, der passer bedst til den måde, som du normalt udfører din undervisning på samt at finde det format, som du er mest tryg ved at anvende. Det er også altid en god idé at vende dine tanker med en kollega eller din lokale digitale læringskonsulent, samt står CDUL altid til rådighed hvis du har brug for didaktisk eller pædagisk rådgivning. 

Opmærksomhedspunkt

Aalborg Universitet anbefaler i øjeblikket asynkron undervisning som den primære undervisningsform. Asykron undervisning er når undervisningen foregår delvis online, eksempelvis ved, at du optager en video, som dine studerende kan se på et vilkårligt tidspunkt online. Dette anbefales fremfor eksempelvis at live-streame forelæsningen, hvilket betegnes som en synkron løsning. I nedenstående vejledninger kan du blive klogere på asynkrone formater som eksempelvis PowerPoints med tale, optagelser af din skærm (screencasts), optagelser af din skærm imens du tegner (pencasts), eksterne videoer fra eksempelvis YouTube og podcast. Derud over er det muligt for dig at supplere din primære undervisning med quizzer, peer to peer (når studerende lærer af hinanden) eller andet.

Kom godt igang

 • +

  5 gode råd

  Her finder du en vejledning, der viser 5 gode råd til dig, der skal i gang med at lave en videoforelæsning for første gang:  

  1. Begræns tiden 
   Lav hellere flere små, korte videoer end én lang. Vi anbefaler max 20 min. per video

  2. Hold dig til ét emne 
   I tråd med at du skal holde din video kort, anbefaler vi, at du holder dig til et emne per video

  3. Planlæg med stikord 
   Planlæg din video med stikord, manus eller et talepapir så du ikke går ud af en tangent

  4. Glem forfængeligheden  
   Glem din forfængelighed – både i forhold til video og tale. Hvis du ikke føler dig tilpas foran kameraet, så vælg et videoformat hvor der ikke figurere billede af dig

  5. Quick and dirty
   Begynd i det små og lav korte undervisningsvideoer, der ikke kræver redigering

BRUG DINE PLANLAGTE AKTIVITETER DIGITALT

 • +

  Forelæsning

  Forelæsning:

  Nedenfor ser du en liste over hvilke digitale værktøjer vi anbefaler til, hvis du ønsker at afholde din undervisning som online eller delvis online:

  • Panopto: Hvis du ønsker at producere videoer, screencast, pencast eller lignende.

  • Powerpoint med speak: Her kan du indtale det, du havde planlagt at sige til forelæsningen til hvert slide.

  • Moodle: Her kan du producere forskelligt undervisningsmateriale til forelæsninger som eksempelvis quizzer, peer-to-peer og portfolier. Du kan også uploade og samle undervisningmateriale, du eksempelvis har produceret via Panopto eller Powerpoints, til de studerende. Læs mere om Moodle og dens mange muligheder her. 

  Nedenfor finder du yderligere vejledning til, hvordan du kan bruge disse digitale værktøjer. 

  Powerpoints med lyd

  Har du slides i PowerPoint, som du ville have brugt i din undervisning, kan du gennem få trin forvandle disse til at indgå i din digitale undervisning. Her kan du indtale et lydspor til hvert slide og bagefter gemme PowerPointet som video, hvorefter du kan oploade videoen på Moodle til dine studerende. Fordelen ved dette er, at de studerende kan se videoen, når det passer dem. Du kan her læse mere om, hvordan du tilføjer lydspor til dine slides i PowerPoint. Det er også muligt for dig, at skrive uddybende noter ved hvert slide til de studerende, hvilket du kan blive vejledt i her

  HVIS DU VILLE HAVE BRUGT TAVLEN 

  Hvis du ønsker at tegne, tale og skrive mens du optager din skærm, ligesom du havde brugt tavlen, hvis din undervisning var fysisk, vejleder vi dig til at benytte Panopto. I dette program kan du tegne, tale og skrive men du optager din skærm, og efterfølgende konverterer dette til en video, som du via Panopto kan uploade til Moodle. 

  Find vejledning til brug af Panopto her, eller få inspiration og en step-by-step vejledning til, hvordan din tavleundervisning kan omstruktureres til et online format via Panopto her

 • +

  OPGAVELØSNING I GRUPPER

   

  OPGAVELØSNING I GRUPPER

  Opgaveløsning i grupper kan eksempelvis være en relevant studieaktivitet i forbindelse med dine forelæsninger, seminarer, øvelser eller anden kursusundervisning. I øjeblikket anbefaler vi, at du arbejder med løsninger ved hjælp af følgende teknologier:

  Digitale værktøjer til aktiviteter, der ikke kræver øjeblikkelig feedback:

  • Moodle: Her kan du uploade opgavebeskrivelsen til de studerende samt kan du bede de studerende oplade deres besvarlser via Moodle. Du kan også planlægge at de studerende skal lave peer-to-peer på hinanden opgavebesvarlser. Du kan læse mere om Moodle og dens muligheder her

  • Microsoft Teams: Hvis du har lavet et Team for dit undervisningshold kan du lægge opgavebesvarelsen ud til dem via Microsoft Teams, samt kan du også her bede de studerende sende deres besvarelser. 

  • Panopto: Du kan via en video, screencast eller pencast forklare opgaveformuleringen for de studerende. Du kan også bede de studerende udarbejde en video, screencast eller pencast som besvarelse af opgaven. 

  • Kahoot: Du kan udarbejde en Kahoot til de studerende, som de sammen i grupper skal udføre. 

  Platforme til aktiviteter, der kræver øjeblikkelig feedback:

  • Microsoft Teams: De studerende kan anvende Microsoft Teams til at lave gruppearbejdet sammen. Her har de mulighed for at dele video, skærm samt filer. 

  HVIS DU HAR DEFINERET OPGAVERNE PÅ FORHÅND 

  Hvis du har defineret opgaver på forhånd, som du har planlagt de studerende skal besvare i gruppearbejdet, kan du oprette en aktivitet (et plug-in) på din Moodle side, der er knyttet til den kursusgang, du har planlagt aktiviteten til. Denne kaldes et forum under Moodle, og disse kan bruges til at løse opgaver i, og tillader de studerende at stille spørgsmål. 

  Du kan finde yderligere vejledninger til Moodle her

  HVIS DE STUDERENDE SKAL DEFINERE OPGAVER 

  Med et Moodle-forum har du mange forskellige muligheder, og det er her også muligt få de studerende at oprette spørgsmål som nye tråd/”discussion topics”. Vi anbefaler at lave et Moodle-forum til hver kursusgang, så kursusgangene ikke bliver blandet sammen. 

  Se bred vejledning til brug af Moodle-forum her

Sådan designer du et digitalt understøttet læringsforløb

 • +

  Inspiration fra praksis

  CDUL tilbød i juni og august 2020 webinaret "Inspiration and guidance on how to design digitally supported learning".

  Her blev undervisere vejledt og inspireret til at udvikle undervisning og andre digitale studieaktiviteter, der havde fokus på at designe med henblik på det digitale. 

  Herunder vises en optagelse af et af de afholdte webinarer, der kan fungere som en vejledning og inspiration til dig, der gerne vil designe et digitalt undervisningsforløb:  

   

  Har du brug for supplerende information, kan du her hente præsentationen fra webinaret i PDF. 

Inspiration: EN UNDERVISNINGS-SESSION I TEAMS

 • +

  Introduktion

  Nedenstående er tænkt til undervisere ved AAU som inspiration til forskellige didaktiske og pædagogiske muligheder i Microsoft Teams inkl. hjælp i form af links til vejledninger. Er der behov for support eller for at stille opklarende spørgsmål, så er det muligt at kontakte din lokale digitale læringskonsulent her eller kontakte CDUL her

  Er du i tvivl om, hvorledes mange af Teams-aktiviteterne i denne case teknisk anvendes, så anbefaler CDUL at du opsøger Kompetence Teamets Microsoft Teams vejledning. Yderligere teknisk inspiration kan findes hos ITS. 

  Herunder er præsenteret en liste, der gennemgår en lang undervisningssession, der strækker sig fra 8:00 – 12:15. En beskrivelse af, hvad der kan ske, hvad studerendes og underviserens rolle er.  Denne kræver dog en fuldendt gennemlæsning for at få det komplette overblik.

  Tabellen præsenterer en ovenud ambitiøs undervisning, der primært har til formål at inspirere til forskellige typer af digital aktivitet i Teams rettere end en præsentation af en typisk undervisningssession. 

 • +

  En dag før undervisningen: Forberedelse

  Studerende: 

  • Sætter sig ind i pensum, der er rettet mod denne undervisningssession

  • Sikrer, at de har headset med velfungerende lyd i både mikrofon og højttaler

   

  Underviser: 

  • Forbereder undervisningssessionens indhold fx at angive litteratur/pensum i Moodlerummet, forberede individuelt samt gruppe relateret studieaktiviteter.

  • Opretter et team i Teams og navngiver det med en sigende titel (fx fag, emne og underviser)

  • Hvis quiz - opret en sådan i Microsoft Forms

  • Henter Teamkode og kopierer denne til besked i Moodle, hvori de studerende Inviteres til undervisningssession

  • Tester videoindstillinger i Teams

 • +

  8.00-8.15: Indledende information

  Studerende: 

  • Lytter og noterer sig de vigtigste pointer.

  Underviser:

  • Introduktion af underviseren: “Hvem er jeg?”

  • Klar rammesætning af: Dagsordenen og hvad skal laves i dag?

  • Læringsmål fra studieordningen kobles på, hvad der forventes, at de studerende kan ved undervisningens start, og hvad der forventes, at de kan, når vi er færdige i dag? 

 • +

  8.15-8.45: Fagligt oplæg

  Studerende:

  • Lytter og noterer sig de vigtigste pointer.

  • Stiller løbende opklarende spørgsmål i chatten.

  • Studerendes mikrofon mutes.

   

  Underviser: 

  • Underviser præsenterer det teoretiske udgangspunkt for dagens arbejde.

  • Overvejer hvorvidt oplægget også kan anvendes, hvis det optages (i mødet).

   

  Aktiviteter: 

  Find inspiration til videomøder her

 • +

  8.45-9.15: Quiz

  Studerende: 

  • Besvarer quiz

   

  Underviser:

  • Henviser med link til quiz i MS Forms (i “opgaver” i Teams).
  • Sætter tidsmæssig ramme for quizbesvarelser - kan også udføres asynkront.

   

  Aktiviteter: 

  Find inspiration til at opsætte en quiz i Teams her

 • +

  9.00-9.30: Individuel studieaktivitet

  Studerende: 

  • Udfører en individuel opgave og resultatet af denne deles i et fælles dokument eller i chat

   

  Underviser: 

  • Oplæg til individuel studieaktivitet, hvor aktiviteten beskrives og tidsrammen tydeliggøres

   

  Aktivitet: 

  Find inspiration til studieaktiviteter her

 • +

  9.30-10.00: Gruppearbejde

  Studerende: 

  • Fordeler sig i de af underviseren indrettede “grupperum” eller studerende opretter chats, med de studerende, de er i studiegruppe med.

   

  Underviser:

  • Præsenterer oplæg til gruppearbejdet, hvor aktiviteten beskrives og tidsrammen tydeliggøres.

   

  Aktivitet: 

  Find inspiration til, hvordan du laver gruppearbejde her

  Du kan ligeledes finde yderligere inspiration til gruppearbejde her

 • +

  10.00-11.00: Jig-zaw gruppearbejde

  Studerende:

  • Gennemgår forskellige emner i gruppe A, B og C. Derefter mødes studerende i Gruppe 1, 2 og 3 og diskuterer alle emner med udgangspunkt i arbejdet fra de enkelte grupper.
  • Spørgsmål til underviser kan stilles skriftligt i “genereltkanalens-chat”. Mundtlige spørgsmål kan besvares ved at unv inviteres ind i gruppesamtale (evt. inkl. skærmdeling).

  Underviser: 

  • Oplæg til jigsaw gruppearbejdet, hvor aktiviteten beskrives og tidsrammen tydeliggøres. Underviser er til rådighed i “genereltkanalens chat” og kan indkaldes til gruppers samtale ved tvivlsspørgsmål

  Aktiviteter: 

  Se figur herunder for beskrivelse af hvorledes de studerende grupperes. Grupperum 1A, 2B og 3C kan oprettes i MS Teams, som individuelle kanaler. I første omgang anvendes bogstavet – i anden runde anvendes tallet i gruppperummets navn.

 • +

  11.00-11.45: Studerende producerer videoer

  Studerende: 

  • Grupperne producerer en video (Vlog) hvori de opsummerer de centrale pointer fra deres diskussion i “tal-gruppen”.

   

  Underviser: 

  • Oplæg til de studerende, hvor aktiviteten beskrives og tidsrammen tydeliggøres - videolængden, videokvalitet mm.

   

  Aktivitet: 

  Find inspiration til studenderproducerede videoer her

 • +

  12.00-12.10: feedback på undervisningsformatet

  Studerende: 

  • Melder tilbage til underviser på, hvad der fungerede godt og hvad der fungerede mindre godt i undervisningsformen

   

  Underviser: 

  • Udsender spørgeskema til hele holdet, hvor der stilles spørgsmål rettet mod undervisningsformen. Fx: Kunne du høre hvad der blev sagt? Hvordan var lyset i videoen? Osv.
 • +

  Efter 12.10: Feedforward

  Studerende:

  • I Moodle-kursusrummet angiver de studerende hvilke centrale elementer fra denne session, de kan anvende fremadrettet i undervisningen eller i deres PBL-projekt

   

  Underviser: 

  • Rammesætter de studerendes feedforward gennem etablering af et forum eller lignende i Moodle, og ved at give dem refleksionsspørgsmål om centrale elementer.

INSPIRATION: EN UNDERVISNINGS-SESSION I ZOOM

 • +

  Introduktion

  Nedenstående er tænkt til undervisere på AAU som inspiration til forskellige didaktiske og pædagogiske muligheder i AAU Zoom inkl. hjælp i form af links til vejledninger. Er der behov for support eller for at stille opklarende spørgsmål, så er det muligt at kontakte din lokale digitale læringskonsulent gennem her eller sende CDUL en mail her

  Herunder er præsenteret en liste, der gennemgår en undervisningssession, der strækker sig fra 8:15 – 12:15. En beskrivelse af hvad der kan ske samt en beskrivelse af de studerendes og underviserens rolle. Denne kræver dog en fuldendt gennemlæsning for at få det komplette overblik.

  Tabellen præsenterer en ovenud ambitiøs undervisning, der primært har til formål at inspirere til forskellige typer af digital aktivitet i AAU Zoom rettere end en præsentation af en typisk undervisningssession.

 • +

  En dag før undervisningen | Forberedelse

  Setup af mødet, breakout rooms, polls osv.

  UNDERVISER:

  • Forbereder undervisningssessionens indhold, fx at angive litteratur/pensum i Moodle-rummet, forberede individuelt samt gruppe relateret studieaktiviteter
  • Opretter et møde i AAU Zoom og navngiver det med en sigende titel (fx fag, emne og underviser)
  • Hvis quiz - opret en via Polls-funktionen til det pågældende møde
  • Henter invitations-kode/-link og kopierer denne til besked i Moodle, hvori de studerende inviteres til undervisningssession
  • Tester video- og lydindstillinger i AAU Zoom

  STUDERENDE:

  • Sætter sig ind i pensum, der er rettet mod denne undervisningssession
  • Sikrer, at de har headset med velfungerende lyd i både mikrofon og højttaler

  Introduktion og vejledning til brug af Breakout Rooms

  Introduktion og vejledning til brug af Polls

   

 • +

  8:15 – 8:30 | Indledende information

  Relevante funktioner: Screen Sharing

  UNDERVISER:

  • Introduktion af underviseren: “Hvem er jeg?”
  • Klar rammesætning af: Hvad er dagsordenen og hvad skal laves i dag?
  • Læringsmål fra studieordningen kobles på, hvad der forventes, at de studerende kan ved undervisningens start, og hvad der forventes, at de kan, når vi er færdige i dag.

   

  STUDERENDE:

  • Lytter og noterer sig de vigtigste pointer.
 • +

  8:30 – 9:15 | Fagligt oplæg

  Relevante funktioner: Screen Sharing, Whiteboard, Polls,

  UNDERVISER:

  • Præsenterer det teoretiske udgangspunkt for dagens arbejde.
  • Overvejer hvorvidt oplægget også kan genanvendes, hvis det optages (i mødet).

  STUDERENDE:

  • Lytter og noterer sig de vigtigste pointer.
  • Stiller løbende opklarende spørgsmål i chatten.
  • Studerendes mikrofon mutes.

  Lær hvordan du deler skærm/slides i løbet af din forelæsning

  Introduktion og vejledning til brug af Whitebaord

   

 • +

  9:15 – 9:30 | Pause

  UNDERVISER:

  • Opsætter grupperum til de kommende gruppeaktiviteter

   

  STUDERENDE:

  • Besøger toilettet, henter kaffe osv.
 • +

  9:30 – 10:00 | Quiz

  Relevante funktioner: Polls

  UNDERVISER:

  • Præsenterer formålet med quizzen og aktiverer en forudindstillet Poll.

   

  STUDERENDE:

  • Besvarer quizzen

  Introduktion og vejledning til brug af Polls

   

 • +

  10:00 – 10:30 | Gruppearbejde

  Relevante funktioner: Breakout Rooms

  UNDERVISER:

  • Underviser præsenterer oplæg til gruppearbejdet, hvor aktiviteten beskrives og tidsrammen tydeliggøres
  • Fordeler de studerende i “grupperum” (Breakout Rooms)
  • Til sidst i øvelsen kalder underviseren de studerende tilbage ind i “klassen”

   

  STUDERENDE:

  • Studerende accepterer invitationen til deres respektive “grupperum” (Breakout Room) og slår mikrofonen til.

   

  Lær hvordan du fordeler dine studerende i mindre grupperum (Breakout Rooms)

  Introduktion og vejledning til brug af Breakout Rooms

   

 • +

  10:30 – 10:45 | Pause

  UNDERVISER:

  • Opsætter grupperum til de kommende gruppeaktiviteter
  • Besøger toilettet, henter kaffe osv.

   

  STUDERENDE:

  • Besøger toilettet, henter kaffe osv.
 • +

  10:45 – 11:15 | Studerende producerer PowerPoints

  Relevante funktioner: Breakout Rooms, Office 365

  UNDERVISER:

  • Oplæg til de studerende, hvor aktiviteten beskrives og tidsrammen tydeliggøres - f.eks. Hvor mange antal slides? Hvor lang tid har de studerende til at præsentere i plenum mm.
  • Fordeler igen de studerende i Breakout Rooms, hvor de i grupper producerer PowerPoint-præsentationer
  • Til sidst i øvelsen kalder underviseren de studerende tilbage ind i “klassen”

   

  STUDERENDE:

  • Grupperne producerer PowerPoint-præsentationer i Office 365, hvor de kan sidde og arbejde på den samme præsentation i fællesskab.
 • +

  11:15 – 12:00 | Diskussion i plenum

  Relevante funktioner: Screen Share, Annotate

  UNDERVISER:

  • Faciliterer rækkefølgen af gruppepræsentationer og agerer ordstyre mellem de studerende, hvis de har spørgsmål og kommentarer.

   

  STUDERENDE:

  • Hver enkelt gruppe deler skiftevis deres PowerPoint-præsentationer
  • De studerende, der ikke præsenterer, lytter og noterer sig de vigtigste pointer. Studerende stiller løbende opklarende spørgsmål i chatten.

  Introduktion og vejledning til brug af Annotate
   

 • +

  12:00 – 12:15 | Feedback på undervisningsformatet

  Relevante funktioner: Polls

  UNDERVISER:

  • Underviser udsender spørgeskema til hele holdet, hvor der stilles spørgsmål rettet mod undervisningsformen. Fx: Kunne du høre, hvad der blev sagt? Hvordan var lyset i videoen? Osv.

   

  STUDERENDE:

  • Studerende melder tilbage til underviser på, hvad der fungerede godt, og hvad der fungerede mindre godt i undervisningsformen.

  Introduktion og vejledning til brug af Polls

   

Fandt du ikke svar?

Du er altid velkommen til at kontakte os:

 cdul@aau.dk
 

Ved tekniske spørgsmål henvises til: ITS support