Kom godt i gang med digital undervisning

KOM GODT I GANG MED DIGITAL UNDERVISNING

Center for Digitalt Understøttet Læring (CDUL) har samlet en række vejledninger til, hvordan du som underviser og vejleder på AAU kan digitalisere din undervisning og vejledning.

Der er mange muligheder, når du vil lave din undervisning digital. Langt hen ad vejen handler det om at finde det format, der passer bedst til den måde, du normalt udfører din undervisning på samt at finde det format, som du er mest tryg ved at anvende. Det er også altid en god idé at vende dine tanker med en kollega.

En af fordelene ved digital undervisning er, at du har mulighed for at udføre din undervisning på nye måder. Du kan f.eks. optage en video, som dine studerende kan se på et vilkårligt tidspunkt. Dette betegnes som en asynkron løsning, fremfor f.eks. at live-streame forelæsningen, hvilket betegnes som en synkron løsning. AAU anbefaler i øjeblikket asynkron undervisning som den primære undervisningsform. Andre asynkrone formater er eksempelvis PowerPoints med tale, optagelser af din skærm (screencasts), optagelser af din skærm imens du tegner (pencasts), eksterne videoer fra f.eks. YouTube mv. eller podcast. Derud over er det muligt for dig at supplere din primære undervisning med quizzer, peer to peer (når studerende lærer af hinanden) eller andet.   

5 gode råd

 • +

  5 gode råd

  5 gode råd til dig der skal i gang med at lave en videoforelæsning for første gang:  

  1. Begræns tiden 
   Lav hellere flere små, korte videoer end én lang. Vi anbefaler max 20 min. per video
    
  2. Hold dig til ét emne 
   I tråd med at du skal holde din video kort, anbefaler vi at du holder dig til et emne per video
    
  3. Planlæg med stikord 
   Planlæg din video med stikord, manus eller et talepapir, så du ikke går ud af en tangent
    
  4. Glem forfængeligheden  
   Glem din forfængelighed – både i forhold til video og tale. Hvis du ikke føler dig tilpas foran kameraet, så vælg et videoformat hvor der ikke figurere billede af dig
    
  5. Quick and dirty
   Begynd i det små og lav korte undervisningsvideoer der ikke kræver redigering

   

Design et digitalt understøttet læringsforløb

 • +

  Webinar: INSPIRATION AND GUIDANCE ON HOW TO DESIGN DIGITALLY SUPPORTED TEACHING

  CDUL tilbyder i juni og august 2020 webinaret "Inspiration and guidance on how to design digitally supported learning".

  Her kan undervisere blive inspireret til at udvikle undervisning og andre læringsaktiviteter, der er digitalt understøttet og særligt opfylder retningslinjerne for undervisning i efteråret 2020.  

  Disse retningslinjer kan løbende ændre sig. Derfor opfordrer CDUL til, at undervisere løbende orienterer sig i beslutninger fra eget studienævn. 

  Herunder vises en optagelse af et af de afholdte webinarer:  

   

  Her kan du hente præsentationen fra webinaret i PDF. 

   

Planlagte aktiviteter

 • +

  Forelæsning

  Forelæsning:

  I øjeblikket anbefaler vi, at man arbejder med følgende teknologier:

  • Panopto
  • Screencast optagelser/pencast optagelser (som udgangspunkt Panopto ellers optaget på ipad og uploadet til Panopto)
  • Powerpoint med speak 
  • Moodle 

  Find vejledninger her.

  HVIS DU HAR SLIDES I POWERPOINT 

  Gennem få trin kan du indtale et lydspor til dine slides og gemme dem som video, før du lægger dem på Moodle.
  Du kan skrive uddybende noter ved hvert slide til de studerende, før du lægger dem i Moodle.
  Bliv evt. inspireret her og find CDULs vejledninger her.

  HVIS DU VILLE HAVE BRUGT TAVLEN 

  Du kan tegne, tale og skrive, mens du optager din skærm. Det kan du efterfølgende konverteres til en video, som du via Panopto uploader til Moodle.

  Find vejledninger her.

 • +

  OPGAVELØSNING I GRUPPER

   

  OPGAVELØSNING I GRUPPER

  Opgaveløsning i grupper kunne f.eks. være seminarer, øvelser eller anden kursusundervisning. I øjeblikket anbefaler vi, at man arbejder med løsninger vha. følgende teknologier:

  Platforme der understøtter aktiviteter der ikke kræver øjeblikkelig feedback:

  • Moodle 
  • Microsoft Teams
  • Panopto
  • Kahoot

  Platforme der understøtter aktiviteter der kræver øjeblikkelig feedback:

  • Microsoft Teams 
  • SfB 

  Find vejledninger her.

  HVIS DU HAR DEFINERET OPGAVERNE PÅ FORHÅND 

  Du kan oprette en aktivitet (et plug-in) på din Moodle side knyttet til din kursusgang, der hedder forum. Moodle forum kan bruges til at løseopgaver i og tillader de studerende at stille spørgsmål, som de tidligere ville have stillet til opgaverne på holdet i undervisningen.

  Find vejledninger  til Moodle her.

  Find mere inspiration her.

  HVIS DE STUDERENDE SKAL DEFINERE OPGAVER 

  Med Moodle-forum har du mange forskellige muligheder. Det er en god ide at lave et Moodle-forum til kursusgangen, så kursusgangene ikke bliver blandet sammen, og tillader de studerende at oprette spørgsmål som nye tråd/”discussion topics”.

  Se bred vejledning til brug af Moodle-forum her

   

 • +

  Studerendes gruppearbejde

  Studerendes gruppearbejde 

  I øjeblikket anbefaler vi, at studerende arbejder med løsninger vha. følgende teknologier:

  • Microsoft Teams  
  • Sharepoint  
  • Onedrive 
  • Word Online 

  Find vejledninger her.

 • +

  VEJLEDNINGSMØDE

   

  VEJLEDNINGSMØDE

  I øjeblikket anbefaler vi, at man arbejder med løsninger vha. følgende teknologier:

  Platforme der kan erstatte ‘ansigt-til-ansigt' vejledning:

  • Microsoft Teams 
  • SfB 

  Platforme der kan understøtte ovenstående:

  • Microsoft Teams 
  • Outlook 
  • Word Online 

  Find vejledninger her. 

  MICROSOFT TEAMS 

  Microsoft Teams er en kommunikations- og samarbejdsplatform, der kombinerer videomøder, chat fildeling og projektstyringsværktøjer. Platformen kan understøtte de studerendes projektarbejde og lette vejledningsarbejdet ved at samle mulighederne for online møder, skærmdeling, kommunikation og fildeling med de studerende.

  Find vejledninger her.


  SKYPE FOR BUSINESS 

  Skype for Business understøtter ligesom Microsoft Teams chat, videomøder samt mulighed for deling af både skærmen og filer under mødet. Skype for Business understøtter ikke kontinuerlig skriftelig vejledning.

  Find vejledninger her

   

iNSPIRATION TIL EN UNDERVISNINGS-SESSION I TEAMS

 • +

  En dag før undervisningen: Forberedelse

  Studerende: 

  • Sætter sig ind i pensum, der er rettet mod denne undervisningssession
  • Sikrer, at de har headset med velfungerende lyd i både mikrofon og højttaler

  Underviser: 

  • Forbereder undervisningssessionens indhold, som fx at angive litteratur/pensum i Moodlerummet, forberede individuelt samt gruppe relateret studieaktiviteter.
  • Opretter et team i Teams og navngiver det med en sigende titel (fx fag, emne og underviser)
  • Hvis quiz, opret en sådan i Microsoft Forms
  • Henter Teamkode og kopierer denne til besked i Moodle, hvori de studerende Inviteres til undervisningssession
  • Tester videoindstillinger i Teams
 • +

  8.00-8.15: Indledende information

  Studerende: 

  Lytter og noterer sig de vigtigste pointer.

  Underviser:

  • Introduktion af underviseren: “Hvem er jeg?”
  • Klar rammesætning af, hvad er dagsordenen og hvad skal laves i dag?
  • Læringsmål fra studieordningen kobles på, hvad der forventes at de studerende kan ved undervisningens start og hvad der forventes at de kan, når vi er færdige i dag? 
 • +

  8.15-8.45: Fagligt oplæg

  Studerende:

  • Lytter og noterer sig de vigtigste pointer. Studerende stiller løbende opklarende spørgsmål i chatten.
  • Studerendes mikrofon mutes.

  Underviser: 

  • Underviser præsenterer det teoretiske udgangspunkt for dagens arbejde.
  • Overvej hvorvidt oplægget også kan anvendes, hvis det optages (i mødet).

  Aktiviteter: 

  Find inspiration til videomøder her

 • +

  8.45-9.15: Quiz

  Studerende: 

  Besvarer quiz

  Underviser:

  Underviser henviser med link til quiz i MS Forms (i “opgaver” i Teams). Underviser sætter tidsmæssig ramme for quizbesvarelser (Kan også udføres asynkront) 

  Aktiviteter: 

  Find inspiration til at opsætte en quiz i Teams her

 • +

  9.00-9.30: Individuel studieaktivitet

  Studerende: 

  Studerende udfører en individuel opgave, og resultatet af denne deles i et fælles dokument eller i chat

  Underviser: 

  Oplæg til individuel studieaktivitet, hvor aktiviteten beskrives og tidsrammen tydeliggøres

  Aktivitet: 

  Find inspiration til studieaktiviteter her

 • +

  9.30-10.00: Gruppearbejde

  Studerende: 

  Studerende fordeler sig i de af underviseren indrettede “grupperum” eller studerende opretter chats med de studerende, de er i studiegruppe med

  Underviser:

  Præsenterer oplæg til gruppearbejdet, hvor aktiviteten beskrives og tidsrammen tydeliggøres

  Aktivitet: 

  Find inspiration til, hvordan du laver gruppearbejde her

  Du kan ligeledes finde yderligere inspiration til gruppearbejde her

 • +

  10.00-11.00: Jig-zaw gruppearbejde

  Studerende:

  De studerende gennemgår forskellige emner i Gruppe A, B og C. Derefter mødes studerende i Gruppe 1, 2 og 3 og diskuterer alle emner med udgangspunkt i arbejdet fra de enkelte grupper.

  Spørgsmål til underviser kan stilles skriftligt i “genereltkanalens-chat”. Mundtlige spørgsmål kan besvares ved at unv inviteres ind i gruppesamtale (evt. inkl. skærmdeling).

  Underviser: 

  Oplæg til jigsaw gruppearbejdet, hvor aktiviteten beskrives og tidsrammen tydeliggøres. Underviser er til rådighed i “genereltkanalens chat” og kan indkaldes til gruppers samtale ved tvivlsspørgsmål

  Aktiviteter: 

  Se figur herunder for beskrivelse af, hvorledes de studerende grupperes. Grupperum 1A, 2B og 3C kan oprettes i MS Teams, som individuelle kanaler. I første omgang anvendes bogstavet – i anden runde anvendes tallet i gruppperummets navn.

 • +

  11.00-11.45: Studerende producerer videoer

  Studerende: 

  Grupperne producerer en video (Vlog) hvori de opsummerer de centrale pointer fra deres diskussion i “tal-gruppen”.

  Underviser: 

  Oplæg til de studerende, hvor aktiviteten beskrives og tidsrammen tydeliggøres - Videolængden, videokvalitet mm.

  Aktivitet: 

  Find inspiration til studenderproducerede videoer her

 • +

  12.00-12.10: feedback på undervisningsformatet

  Studerende: 

  Studerende melder tilbage til underviser på, hvad der fungerede godt og hvad der fungerede mindre godt i undervisningsformen.

  Underviser: 

  Underviser udsender spørgeskema til hele holdet, hvor der stilles spørgsmål rettet mod undervisningsformen. Fx: kunne du høre hvad der blev sagt? Hvordan var lyset i videoen osv.

 • +

  Efter 12.10: Feedforward

  Studerende:

  I Moodle-kursusrummet angiver de studerende hvilke centrale elementer fra denne session, de kan anvende fremadrettet i undervisningen eller i deres PBL-projekt

  Underviser: 

  Underviser rammesætter de studerendes feedforward gennem etablering af et forum eller lignende i Moodle og ved at give dem refleksionsspørgsmål om centrale elementer.

Inspiration til en undervisnings-session i AAU ZOOM

 • +

  Introduktion

  Nedenstående er tænkt til undervisere ved AAU som inspiration til forskellige didaktiske og pædagogiske muligheder i AAU Zoom inkl. hjælp i form af links til vejledninger. Er der behov for support eller for at stille opklarende spørgsmål, så er det muligt at kontakte din lokale Digitale læringskonsulent gennem www.cdul.aau.dk

  Herunder er præsenteret en liste, der gennemgår en lang undervisningssession, der strækker sig fra 8:15 – 12:15. En beskrivelse af, hvad der sker, hvad studerende gør og underviseren gør er præsenteret i en kronologi, der dog kræver en fuldendt gennemlæsning for at få det komplette overblik.

  Tabellen præsenterer en ovenud ambitiøs undervisning, der primært har til formål at inspirere til forskellige typer af digital aktivitet i AAU Zoom rettere end en præsentation af en typisk undervisningssession

 • +

  En dag før undervisningen | Forberedelse

  Setup af mødet, breakout rooms, polls osv.

  UNDERVISER:

  Forbereder undervisningssessionens indhold, som fx at angive litteratur/pensum i Moodle-rummet, forberede individuelt samt gruppe relateret studieaktiviteter.
  Opretter et møde i AAU Zoom og navngiver det med en sigende titel (fx fag, emne og underviser)
  Hvis quiz, opret en sådan via Polls-funktionen til det pågældende møde
  Henter invitations-kode/-link og kopierer denne til besked i Moodle, hvori de studerende inviteres til undervisningssession
  Tester video- og lydindstillinger i AAU Zoom

  STUDERENDE:

  Sætter sig ind i pensum, der er rettet mod denne undervisningssession
  Sikrer, at de har headset med velfungerende lyd i både mikrofon og højttaler

   

  Introduktion og vejledning til brug af Breakout Rooms
   

  Introduktion og vejledning til brug af Polls

   

 • +

  8:15 – 8:30 | Indledende information

  Relevante funktioner: Screen Sharing

  UNDERVISER:

  Introduktion af underviseren: “Hvem er jeg?”
  Klar rammesætning af, hvad er dagsordenen og hvad skal laves i dag?
  Læringsmål fra studieordningen kobles på, hvad der forventes at de studerende kan ved undervisningens start og hvad der forventes at de kan, når vi er færdige i dag?

  STUDERENDE:

  Lytter og noterer sig de vigtigste pointer.

 • +

  8:30 – 9:15 | Fagligt oplæg

  Relevante funktioner: Screen Sharing, Whiteboard, Polls,

  UNDERVISER:

  Underviser præsenterer det teoretiske udgangspunkt for dagens arbejde.
  Overvej hvorvidt oplægget også kan genanvendes, hvis det optages (i mødet)

  STUDERENDE:

  Lytter og noterer sig de vigtigste pointer. Studerende stiller løbende opklarende spørgsmål i chatten.
  Studerendes mikrofon mutes.

   

  Lær hvordan du deler skærm/slides i løbet af din forelæsning

  Introduktion og vejledning til brug af Whitebaord

   

 • +

  9:15 – 9:30 | Pause

  UNDERVISER:

  Opsætter grupperum til de kommende gruppeaktiviteter

   

  STUDERENDE:

  Besøger toilettet, henter kaffe osv.

 • +

  9:30 – 10:00 | Quiz

  Relevante funktioner: Polls

  UNDERVISER:

  Underviser præsenterer formålet med quizzen og aktiverer en forudindstillet Poll

   

  STUDERENDE:

  Besvarer quizzen

  Introduktion og vejledning til brug af Polls

   

 • +

  10:00 – 10:30 | Gruppearbejde

  Relevante funktioner: Breakout Rooms

  UNDERVISER:

  Underviser præsenterer oplæg til gruppearbejdet, hvor aktiviteten beskrives og tidsrammen tydeliggøres
  Fordeler de studerende i “grupperum” (Breakout Rooms)
  Til sidst i øvelsen kalder underviseren de studerende tilbage ind i “klassen”

  STUDERENDE:

  Studerende accepterer invitationen til deres respektive “grupperum” (Breakout Room) og slår mikrofonen til.

  Lær hvordan du fordeler dine studerende i mindre grupperum (Breakout Rooms)

  Introduktion og vejledning til brug af Breakout Rooms

   

 • +

  10:30 – 10:45 | Pause

  UNDERVISER:

  Opsætter grupperum til de kommende gruppeaktiviteter
  Besøger toilettet, henter kaffe osv.

  STUDERENDE:

  Besøger toilettet, henter kaffe osv.

 • +

  10:45 – 11:15 | Studerende producerer PowerPoint-præsentationer

  Relevante funktioner: Breakout Rooms, Office 365

  UNDERVISER:

  Oplæg til de studerende, hvor aktiviteten beskrives og tidsrammen tydeliggøres - F.eks. Hvor mange antal slides? Hvor lang tid har de studerende til at præsentere i plenum mm.
  Fordeler igen de studerende i Breakout Rooms, hvor de i grupper producerer PowerPoint-præsentationer
  Til sidst i øvelsen kalder underviseren de studerende tilbage ind i “klassen”

  STUDERENDE:

  Grupperne producerer PowerPoint-præsentationer i Office 365, hvor de kan sidde og arbejde på den samme præsentation i fællesskab.

 • +

  11:15 – 12:00 | Diskussion i plenum

  Relevante funktioner: Screen Share, Annotate

  UNDERVISER:

  Faciliterer rækkefølgen af gruppepræsentationer og agerer ordstyrer mellem de studerende, der har spørgsmål og kommentarer.

  STUDERENDE:

  Hver enkelt gruppe deler skiftevis deres PowerPoint-præsentationer
  De studerende der ikke præsenterer lytter og noterer sig de vigtigste pointer. Studerende stiller løbende opklarende spørgsmål i chatten.

  Introduktion og vejledning til brug af Annotate
   

 • +

  12:00 – 12:15 | Feedback på undervisningsformatet

  Relevante funktioner: Polls

  UNDERVISER:

  Underviser udsender spørgeskema til hele holdet, hvor der stilles spørgsmål rettet mod undervisningsformen. Fx: kunne du høre hvad der blev sagt? Hvordan var lyset i videoen osv.

  STUDERENDE:

  Studerende melder tilbage til underviser på, hvad der fungerede godt og hvad der fungerede mindre godt i undervisningsformen.

  Introduktion og vejledning til brug af Polls

   

Ikke supporterede værtøjer (Anbefales til den erfarne bruger af værktøjet. Brug ellers anbefalede værktøjer)