AAU logo

PBL Digital

Teknologier

Teknologier

Der findes uendelige forslag til teknologier, værktøj og online tjenester, som du kan anvende til at understøtte din undervisning på forskellig vis. Vi har samlet et lille udvalg af de teknologier, som vi mener egner sig bedst til undervisningsbrug. Anvender du andre teknologier i din undervisning eller har du gode erfaringer med nedenstående teknologier, vil vi meget gerne høre fra dig. Teknologierne er sorteret i følgende kategorier:

  • Produktion: Teknologier, der anvendes til produktion af video- eller lydoptagelser, samt efterfølgende redigering og hosting.
  • Viden: Digitale tjenester, hvor du kan finde fagligt indhold som alternativ eller supplement til dit teoretiske indhold.
  • Kollaboration: Digitale platforme, der understøtter samarbejde, projektarbejde og videndeling mellem de studerende og undervisere.
  • Evaluering: Digitale tjenester, der understøtter repetition og refleksion over viden samt evaluering af de studerendes læringsudbytte.

Flere teknologier går igen i de forskellige kategorier, da de hver især understøtter flere processer afhængigt af, hvorledes de anvendes.