Sådan laver du studieaktiviteter med casearbejde

Casearbejde kan være en god idé til studieaktiviteter, du som underviser kan bruge i din kursusundervisning, da casearbejde kan bidrage til at sætte kursets faglige indhold i en praktisk og eksemplarisk kontekst. Casearbejde sikrer derfor i højere grad, at læringsudbyttet kan overføres til lignende situationer for de studerende, og casearbejde kan derfor også være en motivationsfaktor for de studerende. Gennem casearbejde tilegner de studerende sig nemlig viden og kompetencer, som de kan anvende i en bredere sammenhæng end på selve kurset, som de studerende kan overføre til situationer ude i erhvervslivet som færdige kandidater. 

 • +

  Sådan kommer du i gang

  • Orienter dig i kursets læringsmål og udvælg dem, du vil understøtte med dit casearbejde 
  • Kontakt eventuelt relevante virksomheder, der kan bidrage med en autentisk case til din studieaktivitet 
  • Find andet inspiration til cases her 
  • Overvej om det er hele dit hold af studerende der skal arbejde med den samme case, eller om det skal være flere cases, udvalgte grupper eller andre kombinationer 
  • Overvej at finde materiale, der visualiserer rammerne for casen og øger de studerendes forståelse af konteksten
 • +

  Didaktiske overvejelser

  • Casearbejdet bør altid kunne understøtte læringsmålene  
  • Det er relevant at strukturere studieaktiviteten med casearbejde som gruppearbejde 
  • Forslag til casemateriale kan være video fra praksis, interview med nøglepersoner eller anden digitalt understøttet kommunikation med en virksomhed. Overvej hvad de forskellige former gør ved de studerendes udbytte - de kan fx ikke stille opfølgende spørgsmål til en video. 
  • Peer-to-peer learning kan med fordel inddrages i studieaktiviteten 
  • Casearbejdet kan være mere eller mindre styret i forhold til de studerendes læringsforudsætninger 
  • Resultater af casearbejdet kan evt. synliggøres for eksterne partnere gennem en portfolio eller hjemmeside 
  • Digitale gruppesamarbejdsværktøjer kan med fordel anvendes i arbejdet med casen 
  • Overvej hvordan slutproduktet skal afleveres. Skal det fremlægges for eksterne samarbejdspartnere? Eller skal der afleveres en rapport?
 • +

  Brug for hjælp til at finde den rette læringsteknologi?

  I CDUL arbejder vi med forskellige læringsteknologier, der kan understøtte casearbejdet. Office 365 indeholder eksempelvis Teams, Word og OneNote, der alle kan benyttes kollaborativt. Læs mere om Office365 på vores side om læringsteknologier.
  ​Har du lyst til at vide mere om disse værktøjer, og hvordan du kommer i gang med at inddrage casearbejdet i din undervisning, er du altid velkommen til at kontakte CDUL.

Inspirationsbank

CDUL arbejder på at udvikle materiale omhandlende casearbejde. Så snart vi har noget materiale klar, vil det blive synligt her på siden.

 

Brug for mere information?

Du kan altid sende os en mail på:

            CDUL@IASPBL.AAU.DK

Få vores vores nyhedsbrev løbende:

                TILMELD DIG HER

Lad os inspirere dig på LinkedIn:    

               FØLG OS HER