Sådan kan kurser bidrage til projektarbejde

Som underviser kan du implementere flere studieaktiviteter i din kursusundervisning, der bidrager til de studerendes projekt. Det er relevant at implementere sådanne studieaktiviteter, da et semester er tilrettelagt således, at alle kurser taler ind i semesterprojektets overordnede ramme og tema, hvilket også udspringer af PBL-tankegangen på Aalborg Universitet. På den måde skabes der synergier og sammenhæng mellem underviserens kursusundervisning og de studerendes projektarbejde, hvor viden fra semesterets kurser bringes i spil i forhold til et konkret samarbejde med en mulig ekstern aktør. Kurserne og studieaktiviteterne her konstruerer således den viden, der skal bringes i spil i det pågældende semesterprojekt. 

 • +

  Sådan kommer du i gang

  • Overvej hvordan læringsmålene i din kursusundervisning relaterer sig til de studerendes semesterprojektet – italesæt hvordan sammenhængen med kurset er i forhold til semesterprojektets overordnede ramme og tema 
  • Lad gerne de studerende brainstorme om mulighederne for at anvende kursets indhold i deres semesterprojekter - hvordan er det anvendeligt i netop deres kontekst? Bring gerne forskellige grupper sammen, hvor dette kan diskuteres 
  • Formuler eventuelt en kort quiz til de studerende, der lader dem forholde sig til sammenhængen mellem kurset og deres semesterprojekt – spørgsmålene kan derefter ”genbruges” i en eksamenskontekst
 • +

  Didaktiske overvejelser

  • Vær forberedt på, at de studerende er meget forskellige steder i udviklingen af deres projekter og tydeligt kan se en sammenhæng mellem kursus og projekt – andre vil have behov for mere vejledning og støtte 
  • Aktiviteten kan med fordel faciliteres som peer-to-peer hvor de studerende både arbejder i egne grupper, men også præsenterer sit arbejde, overvejelser og udfordringer for en anden gruppe 
  • Når de studerende anvender kursets teori og metoder i konteksten af deres semesterprojekter, opstår der ofte mere komplekse overvejelser end ved rene teoretiske opgaver, og du må være forberedt på at blive spurgt om både brede og dybe faglige spørgsmål 
  • Sikre at den pågældende vejleder er bevidst om semesterbeskrivelsen og det faglige indhold at semesterets kurser
 • +

  Brug for hjælp til at finde den rette læringsteknologi?

  Vil du høre mere om, hvordan du kan tilrettelægge dit kursus så det bidrager bedst muligt til de studerendes semesterprojekter, er du altid velkommen til at kontakte CDUL.

Andre studieaktiviteter, der skaber synergi mellem kursus og projekt

Inspirationsbank

CDUL arbejder på at udvikle materiale omhandlende kursers bidrag til projekter. Så snart vi har noget materiale klar, vil det blive synligt her på siden.

Brug for mere information?

Du kan altid sende os en mail på:

            CDUL@IASPBL.AAU.DK

Få vores vores nyhedsbrev løbende:

                TILMELD DIG HER

Lad os inspirere dig på LinkedIn:    

               FØLG OS HER