Synergi mellem kursus og projekt

 

I PBL er problemet omdrejningspunktet for den studerendes læreproces, hvor kurser skal understøtte projektarbejdet. Derfor er det essentielt, at studieaktiviteterne afspejler denne tilgang til læring. Som underviser har du en palette af muligheder for at facilitere dette i din planlægning af undervisningen, hvor digitale teknologier kan være understøttende.