Projektarbejde

Projektarbejde

 

Som underviser og vejleder kan du facilitere de studerendes gruppearbejde i enten ad hoc-etablerede grupper i en enkelt studieaktivitet eller som PBL-grupper der arbejder i længerevarende projektforløb. Uanset varighed af gruppearbejdet, er det centralt for læringen, at de studerende interagerer med hinanden og arbejder frem mod et fælles mål/produkt. Gennem gruppearbejdet får de studerende ansvar for egen læring, og udvikler evnen til kritisk at vurdere kvaliteten af egen indsats og eget videngrundlag i forhold til en given problemstilling.

Se videoen for at lære mere om emnet, og dyk ned i studieaktiviteterne for at få inspiration til, hvordan du faciliterer de studerendes gruppearbejde.