AAU logo

PBL Digital

PBL principper

PBL

Uddannelserne på Aalborg Universitet er kendetegnet ved problembaseret projektarbejde, som tager udgangspunkt i et sæt principper for uddannelse, der udgør Aalborgmodellen for problembaseret læring (PBL). Modellen er internationalt anerkendt og er gennem tiden blevet mødt med stor interesse fra universiteter, forskere og studerende fra både ind- og udland. Studieformen har udgangspunkt i projektarbejde og bygger på autentiske problemer, deltagerstyring og samarbejde. Aalborgmodellen giver de studerende redskaber til selvstændigt at tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer på et højt fagligt niveau. Mange studerende får ligeledes under studiet mulighed for at samarbejde med eksterne partnere om løsning af faglige problemer. Læringsmodellen tager udgangspunkt i, at studerende lærer bedst ved at anvende teori- og forskningsbaseret viden aktivt i deres arbejde med problemstillinger. Samtidigt understøtter læringsmodellen udviklingen af de studerendes kompetencer inden for kommunikation og samarbejde, og de studerende lærer at arbejde analytisk og resultatorienteret. Nedenfor ser du de fem principper i Aalborgmodellen. Klik på et af principperne for at se, hvilke undervisningsaktiviteter, der understøtter de enkelte principper.