Kollegaer delte ud af deres erfaringer med digitalt understøttet læring

Kollegaer delte ud af deres erfaringer med digitalt understøttet læring

Center for Digitalt Understøttet Læring (CDUL) markerede deres 1-års fødselsdag, ved at arrangere et videndelingsseminar for undervisere på AAU. Dagen var centreret omkring de gode eksempler på digitalt understøttet læring, som CDUL har opsnuset på universitetet igennem centerets første leveår, og hvor centeret på forskellig vis har vejledt underviserne i at realisere deres projekter.

Lagt online: 23.01.2020

Tekst og foto af: Mads Schrøder Haagensen, Center for Digitalt Understøttet Læring

Tirsdag d. 14. januar løb CDUL’s første videndelingsseminar af stablen. Målet med videndelingsseminaret var at udbrede kendskabet til digitale undervisningstilgange, der allerede praktiseres af undervisere på universitetet. Derfor inviterede CDUL alle interesserede undervisere til en sandwich samt kaffe og kage, hvor de i et uformelt forum kunne høre om deres kollegaers erfaringer med digitalt understøttet undervisning. Fælles for oplægsholderne var, at deres digitale initiativer i højere eller mindre grad understøttede PBL baseret undervisning. Underviserne gav hver fire oplæg á 20 minutters varighed, hvor tilhørende kunne stille spørgsmål til deres kollegas baggrund for projektet samt udfordringer og erfaringer.

Oplægsholderne var:

  • Prodekan for uddannelse på TECH og professor ved Institut for Elektroniske Systemer, Jakob Stoustrup, der anvender undervisningstilgangen Flipped Classroom for at skabe synergi mellem kursus og projekt samt en dybere læring hos de studerende.
  • Postdoc ved Institut for Kultur og Læring, Elisabeth Lauridsen Lolle, hvis studerende anvender digital peerfeedback som en del af deres portefolio.
  • Lektor ved Institut for Kultur og Læring, Jes Lynning Harfeld, hvis studerende anvender værktøjet Padlet som analyseværktøj i undervisningen.
  • Ekstern lektor ved Institut for Planlægning, Jorge Ivan Contreras Cardeño, der anvender e-læring til at udligne faglige forskelle blandt de studerende på kandidaten i teknoantropologi.
  • Lektor ved Institut for Materialer og produktion, Kjeld Nielsen, der anvender quiz-funktionen i Moodle til afvikling af eksamen.
  • Lektor ved Institut for Planlægning, Finn Kjær Christensen, der anvender egenproducerede videoer af typen ’pencasts’, som en del af de studerendes forberedelse før undervisningen.
  • Digitale læringskonsulenter ved CDUL, Line Vinterberg og Tom Gregersen, der profilerer universitetets høje faglighed og tiltrækker de dygtigste internationale studerende ved hjælp af MOOCS (massive online open courses).

Prodekan for uddannelse på TECH, Jakob Stoustrup, indtog en dobbeltrolle på videndelingsseminaret. Som sporansvarlig for digitaliseringsstrategiens indsats for uddannelse og problembaseret læring, også kaldet PBL Digital, bød han velkommen til seminaret. Men som underviser havde Jakob Stoustrup netop afsluttet et undervisningsforløb baseret på undervisningstilgangen Flipped Classroom. Erfaringer fra dette forløb fremlagde han for de interesserede tilhørere. 

Efter oplæggene havde deltagerne mulighed for at stille yderligere spørgsmål til oplægsholderne. Flere af deltagerne benyttede desuden lejligheden til at stille spørgsmål til CDUL’s konsulenter, med henblik på at gå i gang med deres egne projekter i relation til digitalt understøttet læring.

Har du konkrete ideer til hvordan du kan understøtte din undervisning digitalt men mangler hjælp til at komme i gang? Eller ønsker du blot sparring? Så kan du finde inspiration på CDUL’s studieaktivitetskatalog på deres hjemmeside, deltage i en af deres workshops eller kontakte centeret på cdul@aau.dk.


Ivan Contreras Cardeño deltog som oplægsholder og delte ud om sine erfaringer med udvikling af et e-læringskursus på kandidaten for teknoantropologi.

 

Nyheder

Se listen