FÅ SKÆRPET DINE DIGITALE PBL-KOMPETENCER

FÅ SKÆRPET DINE DIGITALE PBL-KOMPETENCER

Nyt kompetencecenter og digitale læringskonsulenter tæt på den daglige undervisning skal bidrage til udbredelsen af en mere digitalt understøttet PBL-praksis.

Lagt online: 19.03.2019

Tekst: Trine Kristensen, AAU Kommunikation
Illustration: Colourbox

PBL er grundstenen i AAU’s undervisning og skal derfor udvikles i takt med den øgede digitalisering. På den måde klæder vi kandidater fra AAU på til den digitale fremtid samtidig med, at den problembaserede læring suppleres af de nye digitale muligheder.

ET FÆLLES CENTER MED LOKALE ENHEDER

Kompetencecenter for Digitalt Understøttet Læring (CDUL) er et nyt center for digital understøttelse af PBL. CDUL opsamler erfaringer med digitalt understøttet læring fra hele AAU og sørger for koordinering og deling af den nyeste viden inden for digitalt understøttet læring.

Der skal desuden ansættes lokale digitale læringskonsulenter, som yder konkret hjælp og støtte til underviserne. Foreløbig er Line Vinterberg blevet ansat som lokal digital læringskonsulent fra starten af 2019 med fast arbejdssted på campus ved havnefronten i Aalborg.

- Jeg skal som digital læringskonsulent være med til at sikre en bedre læring helt overordnet. Det gør jeg blandt andet ved at hjælpe underviserne med at forbedre brugen af teknologi i undervisningen – fx ved at etablere åbne digitale læringsrum, hvor tidligere studerende eller virksomheder kan arbejde sammen med nuværende studerende eller gøre det nemmere for de studerende at bruge Moodle til at finde frem til forskningsbaseret viden om et konkret emne, forklarer Line Vinterberg.

EN DEL AF AAU’S DIGITALISERINGSSTRATEGI

CDUL er en del af AAU’s digitaliseringsstrategi, hvor det blandt andet er beskrevet, at ”kompetencecenteret skal bistå med teknisk og pædagogisk-didaktisk rådgivning” og ”(…)have tæt kobling til relevante forskningsmiljøer på AAU”.

- AAU har behov for en organisatorisk forankring af den viden og de erfaringer, vi allerede har om digital understøttelse af PBL. Der skal så at sige sættes strøm til vores unikke tilgang til problembaseret læring. Men det er vigtigt at understrege, at pædagogik og didaktik går forud for digitalisering – vi skal tænke digitalt, hvor det giver mening i PBL-processen, forklarer prodekan Jakob Stoustrup, der er ansvarlig for AAU’s digitaliseringsindsats inden for uddannelsesområdet, PBL Digital.

FÅ HJÆLP TIL DIGITAL LÆRING FRA FÆLLES KOMPETENCECENTER

CDUL er organisatorisk forankret på Institut for Læring og Filosofi, men står til rådighed for hele AAU. Det er planen, at der i løbet af 2019 er digitale læringskonsulenter til rådighed på alle fem fakulteter samt i de tre studiebyer.

- Der er allerede gang i rigtig mange gode ting i den digitale understøttelse af læring på AAU. Det er vigtigt, at vi deler alle de gode erfaringer. CDUL agerer bindeled mellem den pædagogiske og didaktiske forskning, der eksisterer på AAU, og den praktiske undervisning i dagligdagen, og vi står til rådighed for hele universitetet med hjælp til og sparring om den digitale læring, siger projektkoordinator Sofia Bak Simonsen.

YDERLIGERE INFORMATION

KONTAKT

  • Sofia Bak Simonsen, projektkoordinator, telefon 9940 8884

Nyheder

Se listen