Spring til indhold

Padlet

På denne side kan du læse mere om Padlet som læringsteknologi

Padlet

På denne side kan du læse mere om Padlet som læringsteknologi

HVAD ER PADLET? 

Padlet er et visuelt og digitalt værktøj, der kan bruges af både undervisere og studerende til kollaborative opgaver eller aktiviteter. Værktøjet er en online opslagstavle, og kan bruges bredt – lige fra at understøtte de kreative studieaktiviteter som quizzer, til de mere seriøse aktiviteter som diskussioner og opgaveløsning. 

PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE FORDELE 

Padlet er et samarbejdsværktøj, hvor både undervisere og studerende kan interagere på samme tid. Derfor er mulighederne for, hvordan Padlet kan bruges i undervisningssammenhæng mange. Du kan inden undervisningen benytte Padlet til at få indsigt i de studerendes forståelse af undervisningsstoffet, og disse refleksioner kan du benytte til at gøre din undervisning målrettet til de studerendes behov. Padlet kan også benyttes i selve undervisningen, og kan her være med til at engagere de studerende i undervisningen, som det også er tilfældet med quizzer, afstemninger og test. Padlet kan også bruges til at forbedre allerede planlagt studieaktiviteter som gruppearbejde.

Hvis du gør brug af gruppearbejde i din undervisning, kender du måske til, at det kan være svært at følge med i, hvad de studerende diskuterer i grupperne. Her kan du benytte Padlet som dialogværktøj, hvor de studerende kan dele, hvad de fandt frem til i gruppediskussionen. Padlet kan også bruges til evaluering af undervisningen og giver derudover mulighed for, at de studerende efter undervisningen kan stille underviseren spørgsmål. Dermed kan Padlet give mulighed for at forlænge dialogen mellem de studerende og underviseren. 

INSPIRATION

Padlet kan med fordel kan understøtte forskellige studieaktiviteter digitakt, her kan du læse mere under vores temaer: Aktiver dine studerende, projekt- og gruppearbejde og synergi mellem kursus og projekt. Har du brug for yderligere rådgivning for at komme i gang, eller er du nysgerrig på at høre flere ideer til, hvordan Padlet kan understøtte dine ønsker, kan du kontakte Rune Hagel Skaarup Jensen eller Jonas Svenstrup Sterregaard, som begge er ansatte ved CDUL - find deres kontaktoplysninger her

ADGANG 

Aalborg Universitet har en gratis Padlet-licens til undervisere og studerende tilknyttet universitetet. Denne licens kan du finde her.

GDPR 

Padlet anvendes på AAU med en databehandleraftale. Du kan derfor trygt anvende Padlet i undervisningssituationer. 

Lær at bruge Padlet

Vejledning