Spring til indhold

Vi gør opmærksom på, at Eduflow lukkes pr. 31/12 på AAU, da Eduflow er blevet opkøbt og derfor har opsagt AAU's kontrakt. Man kan kontakte ITS for mere information og support.

Eduflow

På denne side kan du blive klogere på Eduflow som læringsteknologi.

Eduflow

På denne side kan du blive klogere på Eduflow som læringsteknologi.

HVAD ER EDUFLOW? 

Eduflow er en videreudvikling af Peergrade. Eduflow gør undervisere i stand til at anvende peer feedback som en integreret del af undervisningen til at aktivere og engagere de studerende i feedback- og reviewaktiviteter via et plugin i Moodle. Eduflow guider undervisere gennem opsætningen og gennemførelsen af disse aktiviteter på en intuitiv og overskuelig måde. Eduflow indeholder desuden også muligheden for at designe indbydende og interaktive kurser på få minutter med læringsressourcer, interaktive elementer og evalueringsmuligheder.

PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE FORDELE 

Eduflow er en platform, der kan facilitere og understøtte peer feedback processer i og uden for undervisningen. Peer feedback er en læringsaktivitet, hvori de studerende vurderer og giver feedback på hinandens arbejde ud fra en række bedømmelseskriterier (feedback rubrics), som er defineret af underviseren. Gennem en faglig vurdering af andres arbejde kan de studerende opnå en dybere forståelse af både det faglige indhold, læringsmålene forbundet hermed og deres egen studieprogression i forhold til disse mål.

Det at give effektiv og konstruktiv feedback kan i sig selv være en svær øvelse, hvorfor Eduflow sørger for at stilladsere hele feedbackprocessen og den efterfølgende refleksion både for de studerende og for dig som underviser. Gennem peer feedback træner de studerende også nogle af de grundlæggende PBL-kompetencer som:

  • Kompetencer til at give, modtage og handle på feedback
  • Ansvar for egen læring
  • Kritisk tænkning og argumentation
  • Refleksion over egen og andres læringsproces

INSPIRATION

Har du brug for pædagogisk eller didaktisk rådgivning eller inspiration i forhold til Eduflow, er du velkommen til at kontakte CDUL

CDUL har udviklet to kurser til undervisere, så du kan komme hurtigt i gang med at bruge Eduflow:

Introduktion til Eduflow og peer-to-peer feedback

Sådan opbygger du et kursus i Eduflow

 

SUPPORT

Eduflow har en række gode supportressourcer på engelsk, som du kan finde her:

 

Eduflows Youtube-kanal indeholder korte kom-i-gang videoer

Eduflows blog har altid relevante cases og gode eksempler fra praksis

Generelle vejledninger hos Eduflows Help Center

Getting started with Eduflow (online kursus)

Scale Learning with Effective Peer Review (online kursus)

 

Andre supportressourcer:

ITS har udarbejdet en teknisk vejledning til brugen af Eduflow

 

Eduflow supportes på AAU af ITS og CDUL i samarbejde og henvendelser rettes til support@its.aau.dk.

 

ADGANG 

Eduflow er tilgængeligt fra d. 15. marts 2023, og du får adgang til Eduflow gennem Moodle.

På Moodle er der installeret et Eduflow plugin som gør, at du fra et Moodle kursus, hvor du har rollen som underviser, kan tilføje en Eduflow aktivitet.

  1. Slå Rediger til på dit kursus
  2. Klik på Tilføj aktivitet eller materiale i det ønskede emne
  3. Vælg Eduflow på fanen Aktiviteter
  4. Navngive aktiviteten
  5. Klik Gem og returner til kurset
  6. Når du nu klikker på Eduflow aktiviteten ledes du over i Eduflow, hvor der oprettes et kursus med samme navn som dit Moodle kursus. Du får rollen Course Owner i Eduflow og kan designe indhold.

Når dine studerende klikker på aktiviteten, ledes de over i Eduflow med rollen Learner.