Spring til indhold
ForsideLæringsteknologier

Active learning spaces

På denne side kan du læse mere om active learning spaces, der er fysiske læringsteknologier i undervisningslokaler.

Active learning spaces

På denne side kan du læse mere om active learning spaces, der er fysiske læringsteknologier i undervisningslokaler.

HVAD ER ACTIVE LEARNING SPACES? 

Et active learning space tager udgangspunkt i at ændre den fysiske indretning af traditionelle seminarrum og auditorier og kombinere dette med ny teknologi. Indretningen af active learning spaces understøtter i højere grad end i dag de pædagogiske principper i PBL-modellen, der er centrale for studieaktiviteterne på Aalborg Universitet. Kombinationen af en ændring af den fysiske indretning i tæt samspil med ny teknologi giver nye muligheder at undervise på, hvor underviseren i et active learning space indtager rollen som facilitator. Undervisningen har et klart fokus på gruppearbejde og aktive studerende - disse tiltag skal udfordre den traditionelle forelæsningsmetode og sikre levende og inddragende undervisning.    

På AAU er der etableret to active learning spaces på SAMF. Det ene active learning space er indrettet med et podium i midten, mens det andet rum fortsat har en underviserplads i den ene ende af rummet. De studerende sidder i grupper rundt om underviseren, hvor de via en skræm for enden af deres gruppeborde kan følge med i de oplæg, underviseren holder. De studerende kan omvendt bidrage med indhold fra deres skærme til en fællesskærm i rummet. 

PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE FORDELE  

De nye seminarrum skal ses som en læringsteknologi på lige fod med Moodle og andre digitale platforme, som underviserne anvender i det daglige. Det er essentielt, at underviseren er klar over, at dennes rolle ændrer sig fra at være forelæser til at være facilitator. Den nye fysiske indretning gør det muligt for underviseren rent didaktisk at planlægge undervisningen og udnytte de muligheder, der opstår, når de studerende kan sidde gruppevis og arbejde i et seminarrum. Teknologien i et active learning space gør det også muligt at aktivere de studerende i grupperne, hvor der videndeles på kryds og tværs via skærme, oplæg og øvelser. Undervisningen i fremtidens seminarrum tager også udgangspunkt i, at underviseren kan skabe indhold via de læringsteknologier, CDUL anbefaler, således at underviseren gennem flipped learning kan udnytte tiden med de studerende til at facilitere studieaktiviteter, hvor de studerende stiller opfølgende spørgsmål og konstruerer viden i samspil med medstuderende og underviseren på sidelinjen, som facilitator for læreprocesserne.  

INSPIRATION OG VEJLEDNING 

Active learning spaces er en helt ny læringsteknologi, og CDUL arbejder på at få udviklet inspirationsmateriale og vejledninger. Så snart dette er færdigudviklet, kan du finde det her på siden.       

ADGANG OG TILGÆNGELIGHED 

Active learning spaces er på nuværende tidspunkt installeret i lokale 59 og lokale 61 på Krogstræde 7, 9220 Aalborg Øst. Begge lokaler kører som pilotprojekter, hvilket betyder, at teknologien løbende kalibreres og testes. 

Loading...

Vejledning

Sådan kan active learning spaces anvendes