Spring til indhold
ForsideInspiration

Projekt- og gruppearbejde

På denne side kan du finde inspiration og vejledning til forskellige digitale studieaktiviteter, du kan anvende i din undervisning til at arbejde med projekt- og gruppearbejde.

Projekt- og gruppearbejde

På denne side kan du finde inspiration og vejledning til forskellige digitale studieaktiviteter, du kan anvende i din undervisning til at arbejde med projekt- og gruppearbejde.

Som underviser  og vejleder kan det være svært at finde inspiration, når det gælder de studerendes projekt- og gruppearbejde. Derfor har vi hos CDUL udarbejdet dette tema til undervisere og vejledere, der er i gang med at planlægge og koordinere projektarbejde. Når du som underviser og vejleder skal  facilitere de studerendes gruppearbejde, kan du  enten vælge at lave ad  hoc-etablerede grupper til  enkelte studieaktiviteter, eller facilitere gruppearbejdet for de studerende  som PBL-grupper, der arbejder i længerevarende projektarbejde. Uanset varighed af gruppearbejdet, er det centralt for læringen, at de studerende interagerer med hinanden og arbejder frem mod et fælles mål/produkt, som det også fremgår af PBL-principperne. Gennem gruppearbejde får de studerende ansvar for den læring, der sker i gruppen, hvor de samtidig udvikler evnen til kritisk at vurdere kvaliteten af egen indsats og eget videngrundlag i forhold til en given problemstilling. 

I temaet kan du også læse mere om de forskellige læringsteknologier, CDUL stiller til rådighed, som kan understøtte projekt- og gruppearbejdet. 

Du kan også læse denne artikel, der stiller skarpt på gruppedannelsesprocessen, der ofte kan være en møjsommelig proces. 

Se videoen herunder og få mere viden  om emnet projekt- og gruppearbejde, og dyk ned i de enkelte studieaktiviteter  for at få inspiration til, hvordan du understøtter de studerendes projekt- og gruppearbejde.

Projekt- og gruppearbejde

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Projekt- og gruppearbejde