Projekt PBL Digital @ HUM

Projekt PBL Digital @ HUM

Projektet er en del af det interfakultære projekt PBL digital. Projektet på Humaniora tager udgangspunkt i at underviseres pædagogiske og digitale kompetencer understøttes med udgangspunkt i den pædagogiske tradition for problem- og projektbaseret læring. Herigennem er det målet, at studerendes digitale kompetencer øges og tilsættes i et humanistisk-fagligt perspektiv.

Indsatsen inkluderer understøttelse af:

 • Didaktisk begrundelse for brugen af digitale værktøjer, hvor og hvornår det tilfører mening og skaber pædagogisk værdi for den enkelte uddannelse
 • Udvikling af nye undervisningsformater, herunder
  • flipped og blended learning
  • understøttelse af brugen af video og podcast som undervisnings- og formidlingsmedie
  • udvikling af studerendes aktive deltagelse og kollaboration i studieaktiviteter online og face-to-face
 • Øget brug af og undervisning i brug af digitale metoder og/eller programmer til at understøtte PBL, herunder it-værktøjer til:
  • referencehåndtering,
  • problemformulering,
  • dataindsamling,
  • dataanalyse
  • formidling af undersøgelsesresultater og
  • projektsamarbejde og -styring 
 • Øget inddragelse af (andres) digitale ressourcer i curriculum – eksempelvis videoer, podcasts mm. 
 • Bedre udnyttelse af Moodle, med fokus på
  • mere ensartet brug og
  • bedre udnyttelse af de forskellige funktioner 
 • Vidensdeling om tiltag, der gør en forskel, eksempelvis quizzer, gode ideer til optagelse og publicering mm. 

Digital læringskonsulent

Projektleder

HUM INVITERER TIL WEBINARER I EFTERÅRET 2020

Webinar om Moodles ressourcer, der understøtter interaktion og engagement

 

Formål

Webinaret introducerer undervisere til didaktiske muligheder i Moodle gennem dets forskellige aktiviteter og ressourcer, der kan understøtte interaktion.

Målgruppe

Undervisere med basale kompetencer i brugen af Moodle i undervisningen, og som ønsker at udvide deres brug af Moodles indlejrede muligheder for mere interaktion mellem undervisere og studerende.

Indhold

Webinaret vil omhandle følgende aspekter:

 • Didaktiske overvejelser i forhold til udnyttelse af Moodles ressourcer
 • Præsentation af udvalgte ressourcer i Moodle med fokus på interaktive og engagerende aktiviteter
 • Hands-on øvelser
 • Opsamling

Udbytte

At deltagerne får større kendskab til Moodles indlejrede ressourcer og didaktiske muligheder for at understøtte interaktivitet i undervisningen.

Undervisere

Jonas Sterregaard og Ulla Konnerup, PBL Digital @HUM

Tid og sted

7. oktober 2020
ZOOM 12:30 -14.30 (Zoom-link sendes senere)
 

Deadline for tilmelding

Mandag d. 5. oktober kl. 12:00

TILMELD dig HER

 

 I er velkomne til at kontakte en af os, hvis der er spørgsmål

Jonas Sterregaard jsst@hum.aau.dk

Ulla Konnerup ullak@hum.aau.dk