Projekt PBL Digital @ HUM

Din lokale læringskonsulent kan hjælpe dig med rådgivning om didaktik, pædagogik og teknologi. 

DIGITAL LÆRINGSKONSULENT

PROJEKTLEDER

Projekt PBL Digital @ HUM

Projektet er en del af det interfakultære projekt PBL digital. Projektet på Humaniora tager udgangspunkt i at underviseres pædagogiske og digitale kompetencer understøttes med udgangspunkt i den pædagogiske tradition for problem- og projektbaseret læring. Herigennem er det målet, at studerendes digitale kompetencer øges og tilsættes i et humanistisk-fagligt perspektiv.

Indsatsen inkluderer understøttelse af:

  • Didaktisk begrundelse for brugen af digitale værktøjer, hvor og hvornår det tilfører mening og skaber pædagogisk værdi for den enkelte uddannelse

  • Udvikling af nye undervisningsformater, herunder

    • Flipped og blended learning 

    • Understøttelse af brugen af video og podcast som undervisnings- og formidlingsmedie

    • Udvikling af studerendes aktive deltagelse og kollaboration i studieaktiviteter online og face-to-face

  • Øget brug af og undervisning i brug af digitale metoder og/eller programmer til at understøtte PBL, herunder it-værktøjer til:

    • Referencehåndtering,

    • Problemformulering,

    • Dataindsamling,

    • Dataanalyse

    • Formidling af undersøgelsesresultater og

    • Projektsamarbejde og -styring 

  • Øget inddragelse af (andres) digitale ressourcer i curriculum – eksempelvis videoer, podcasts mm. 

  • Bedre udnyttelse af Moodle, med fokus på

    • Mere ensartet brug og

    • Bedre udnyttelse af de forskellige funktioner 

  • Vidensdeling om tiltag, der gør en forskel, eksempelvis quizzer, gode ideer til optagelse og publicering mm. 

Fandt du ikke svar?

Du er altid velkommen til at kontakte os:

 cdul@aau.dk
 

Ved tekniske spørgsmål henvises til: ITS support