Projekt PBL Digital @ HUM

Din lokale læringskonsulent står klar med gode råd og rådgivning om didaktik, pædagogik og digitale læringsteknologier. 

Medarbejderliste

Der er opstået en fejl - vi beklager - prøv igen senere

Projekt PBL Digital @ HUM

Projektet er en del af det interfakultære projekt PBL digital. Projektet på Humaniora tager udgangspunkt i at underviseres pædagogiske og digitale kompetencer understøttes med udgangspunkt i den pædagogiske tradition for problem- og projektbaseret læring. Herigennem er det målet, at studerendes digitale kompetencer øges og tilsættes i et humanistisk-fagligt perspektiv.

Indsatsen inkluderer understøttelse af:

 • Didaktisk begrundelse for brugen af digitale værktøjer, hvor og hvornår det tilfører mening og skaber pædagogisk værdi for den enkelte uddannelse

 • Udvikling af nye undervisningsformater, herunder

  • Flipped og blended learning 

  • Understøttelse af brugen af video og podcast som undervisnings- og formidlingsmedie

  • Udvikling af studerendes aktive deltagelse og kollaboration i studieaktiviteter online og face-to-face

 • Øget brug af og undervisning i brug af digitale metoder og/eller programmer til at understøtte PBL, herunder it-værktøjer til:

  • Referencehåndtering,

  • Problemformulering,

  • Dataindsamling,

  • Dataanalyse

  • Formidling af undersøgelsesresultater og

  • Projektsamarbejde og -styring 

 • Øget inddragelse af (andres) digitale ressourcer i curriculum – eksempelvis videoer, podcasts mm. 

 • Bedre udnyttelse af Moodle, med fokus på

  • Mere ensartet brug og

  • Bedre udnyttelse af de forskellige funktioner 

 • Vidensdeling om tiltag, der gør en forskel, eksempelvis quizzer, gode ideer til optagelse og publicering mm. 

Brug for mere information?

Du kan altid sende os en mail på:

            CDUL@IASPBL.AAU.DK

Få vores vores nyhedsbrev løbende:

                TILMELD DIG HER

Lad os inspirere dig på LinkedIn:    

               FØLG OS HER