Vejledning - kursusundervisning

Kursusundervisning

Kursusundervisning kan ved brug af digitale værktøjer afholdes som online undervisning. Den digitale kursusundervisning skal understøtte de studerendes projektarbejde, hvilket, afhængig af studie, kan spænde fra forelæsninger til laboratoriearbejde. I denne vejlejning finder du eksempler på, hvordan de traditionelle kurser fra det fysiske format kan transformeres til digital understøttet læring. 

Forslag til studieaktiviteter du kender fra fysisk format, men som du også kan afholde som online kursusundervisning:

 • Seminarer   

 • Studenteroplæg    

 • Workshops  

 • Case arbejde 

 • Holdundervisning  

 • Øvelser   

 • Feedback  

Længere nede på siden kan du finde yderligere vejledning om, hvordan du afholder disse digitale studieaktiviteter samt hvilke digitale værktøjer du kan benytte hertil. Oftest vil både en enkelt kursusgang og en kursusrække være sammensat af flere af forskellige undervisningsformer. 

 

Digitale studieaktiviteter

Nedenfor kan du læse en vejledning til hvilke relevante overvejelser, du bør gøre dig inden du planlægger dine digitale studieaktiviteter:

1. Tidsrum  

I forhold til tidsrummet for din kursusundervisning, bør du overveje følgende:

 • Ønsker du som underviser at stå til rådighed for spørgsmål og vejledning, der kan opstå spontant hos de studerende, mend de sidder og arbejder med opgaver eller projekt? 
 • Eller ønsker du at give de studerende opgaver, som de kan arbejde med uafhængigt af din tilgængelighed?

Dette er vigtigt at overveje i forhold til, om du vil planlægge din kursusundervisning synkront (eksempelvis ved live undervisning) eller asynkront (eksempelvis ved at lægge videoforelæsninger eller andet kursusmateriale op, som de studerende kan tilgå uafhængigt af tidspunkt). 

2. Platform  

Det er også vigtigt at overveje, hvilken platform du ønsker at anvende til din undervisningsaktivitet. Her anbefaler vi: 

 • Skype for Business: Her kan du streame din kursusundervisning live til de studerende

 • Microsoft Teams: Her kan du streame din kursusundervisning live til de studerende. Eller du kan oprette et team for dit kursus, hvor I kan dele filer og kursusmateriale. 

 • Moodle: Her kan du oploade kursusmateriale såsom videoforelæsninger, opgaver, quizzer, peer.to-peer og portofolier. Du kan også bede de studerende aflevere eventuelle opgaver på Moodle, således alt kursusmateriale er samlet ét sted for de studerende. Du kan llse mere om Moodle som læringsteknologi her

 • Kahoot: Du kan via Kahoot lave quizzer til de studerende, som du kan bruge til digitalt at understøtte din kursusundervisning. 

 • Panopto: Når du skal praksisere din kursusundervisning online kan Panopto være et godt værktøj til at lave video, screencast eller pencast. 

3. Informer de studerende

Sørg for, at de studerende er bekendt med hvilken løsning du har valgt og hvordan de tilgår platformen. Når der er etableret tid og sted, hvor studerende skal gennemføre studieaktiviteten, kan de arbejde med opgaven individuelt eller i grupper. 

Digitale studieaktiviteter

I nedenstående kan du finde inspiration og vejledning til hvilke platforme, der egner sig til netop den aktivitet du ønsker at afholde og hvordan du kan rammesætte de digitale studieaktiviteter.

SÅDAN STRUKTURER DU EN DIGITAL UNDERVISNINGSAKTIVITET

 • +

  Rammesætning

  Sådan strukturer du en digital undervisningsaktivitet:

    

  1. Sørg for en sigende titel  på opgaven/aktiviteten  

  2. Giv de studerende i indledningen af opgaven en  kort og relevant forklaring af formålet; uddyb hvorfor denne aktivitet er relevant og hvorfor den vil bibringe dem større viden, færdigheder og/eller kompetencer. Gerne med udgangspunkt i kursets læringsmål. Dette er ofte information, de studerende får i  almindelige  undervisningssituationer.  

  3. Angiv aktivitetens sammenhæng i forhold til fagets/semesterets samlede forløb. 

  4. Angiv en  handlingsvejledning, der er udtømmende. Beskriv, hvad der forventes, de studerende gør for at arbejde med studieaktiviteten. Brug erfaring fra undervisningssituationer – hvad er det, de studerende oftest har af opklarende spørgsmål. Se desuden næste afsnit om handlemuligheder for inspiration.  

  5. Lad det være let tilgængeligt for de studerende at se de kilder, der er relevante for deres arbejde med aktiviteten, dette kan både være en lille præsenterende video, som underviser laver, eller det kan blot være litteraturangivelser eller links til relevante hjemmesider  

  6. Overvej om du ønsker, at de  studerende samarbejder  i grupper om aktiviteten, eller om den er individuel, og om de studerende måske skal aktiveres ift.  at give hinanden feedback enten individuelt, fælles, eller i grupper. 

  7. Beskriv tydeligt  hvilken rolle du som underviser spiller i denne aktivitet. Om du giver feedback i et forum i Moodle, eller om de studerende i grupper skal maile dig et produkt, som du giver feedback på for hver gruppe. Det kan også være, at du som underviser stiller dig til rådighed i tilfælde af, at studerende er uenige om peerfeedback, eller har brug for afklaring i den forbindelse.  

  8. Gør det tydeligt for de studerende  hvor lang tid, du forventer, at de bruger på denne aktivitet. Denne ramme giver dem information om studieaktivitetens omfang.  

  9. Angiv desuden  hvorledes denne aktivitet rækker frem mod det næste, der skal arbejdes med i det pågældende kursus eller hvordan aktiviteten har relevans i forhold til semesterets PBL-projekt.   

LIVE ØVELSER, SEMINARER MV.

 • +

  Intro live øvelser, seminarer mv.

  Du kan sagtens afholde dine sædvanlige øvelser, seminarer mv. digitalt.

  Til dette anbefaler vi følgende platforme:

  • Skype for Business

  • Microsoft Teams

  Både Skype for Business og Microsoft Teams er velegnede til afholdelse af videomøder, der kan erstatte fysiske øvelser, seminarer mv. Endvidere understøtter begge platforme chat og muligheden for deling af både skærmen og filer under et virtuelt møde.

  Microsoft Teams understøtter endvidere at dine studerende kan opdeles i grupper og arbejde gruppevis med problemstillinger, såkaldte ’break-out sessions’ for efterfølgende at vende tilbage til en opsamling med hele holdet.

 • +

  Microsoft Teams

  Microsoft Teams er en kommunikations- og samarbejdsplatform, der kombinerer videomøder, chat, fildeling og projektstyringsværktøjer.

  Microsoft Teams er yderst velegnet til at understøttet f.eks. gruppearbejde, diskussions grupper mv.

   

  Sådan gør du:

  • Trin 1: Opret et team med de studerende 

  • Trin 2: Opdel evt. teamet i flere ”kanaler/channels” – fx efter gruppenumre eller emner  

  • Trin 3: I Teams kan de studerende snakke sammen enten i separate chats (i menuen til venstre) eller de kan invitere underviser ind i en chat – der herefter kan konverteres til at møde ved hjælp af opkaldsfunktionen øverst til højre. 

  Se evt. nedenstående video for inspiration til, hvordan du kan bruge Microsoft Teams til at styre dine øvelser, seminarer, diskussionsgrupper eller andet.

  Find vejledning til teknisk opsætning  her.

 • +

  Skype for Business

  Skype for Business er velegnet til afholdelse af videomøder, der kan erstatte fysiske møder. Endvidere understøtter platformen chat og muligheden for deling af både skærmen og filer under mødet. Skype for Business understøtter ikke kontinuerlig skriftlig vejledning. 

  For at oprette kontakt med dine studerende, skal du meddele de studerende, at de skal starte med at kontakte dig i en mail, hvorefter du opretter en skypechat eller et skypemøde med de studerende 

  I SfB opretter underviser en chat med den/de pågældende studerende (flere tilføjes ved at klikke på personikonet med et plus ved (øverst til højre)  

  I en chat kan du konvertere den skriftlige kommunikation til et opkald ved at klikke på opkaldsikonet (enten med eller uden video). Herved oprettes et møde med dem, der deltog i chatten.  

   

  Alternativt: Underviser kan i sin Outlook oprette et skypemøde for det aktuelle tidsrum og indkalde de studerende via Outlook. Herved får de studerende et link, de kan klikke på og så deltage i samtalen.

  Denne løsning genererer ét ”rum” til samtale – så alle deltager i en og samme samtale. Løsningen ovenfor med chatgrupper opretter individuelle samtaler med studerende eller grupper af studerende.  

  I samme Skypemøde er der mulighed for at holde chatfunktionen åben. 

  Vejledning til teknisk opsætning for vejleder (ansatte på AAU)   

  Vejledninger til teknisk opsætning for studerende (bør deles med dine studerende) 

DISKUSSIONSFORUM I MOODLE

 • +

  Opret diskussionsforum i Moodle

  Moodle diskussionsforum 

  Trin 1:

  I kursets Moodlerum kan der oprettes et diskussionsforum 

  Vælg det forumformat, der synes bedst egnet (fx ”Standard forum for general use”):  

  Herefter beskrives opgaven i Moodle og rammerne for svar angives også. 

   

  Trin 2:

  Sørg for, at de studerende er bekendt med hvilken løsning, der giver dem adgang til at komme i kontakt med underviser i den afsatte tid. Når der er etableret tid og sted, hvor de studerende kan stille spørgsmål, kan de arbejde med opgaven individuelt eller i grupper.  

  Her gælder, at det er en god idé at rammesætte opgaven som en kursusopgave – se vejledning til rammesætning af netbaserede studieaktiviteter/kursusopgaver/seminar-aktiviteter (asynkron opgave). 

   

  Trin 3:

  Afhold undervisningen og indsaml evt. erfaringer og input fra de studerende til fremtidige undervisningsgange 

   

QUIZZER I UNDERVISNING

 • +

  Brug af quiz i undervisingen

  Quizzer kan være en god måde at understøtte de studerendes læring. Det er en aktivitet, der kan anvendes både før, under og efter en forelæsning/læringsaktivitet.

  Vi anbefaler følgende platforme til at lave quizzes:

  • Moodle

  • Kahoot

  Inden du laver en quiz, kan du med fordel overveje hvad formålet er med din quiz. Nedenfor har vi samlet nogle eksempler på, hvad en quiz kan bruges til.

   

  Icebreaker

  Nogle studerende er ikke aktivt deltagende i undervisningen. Hvis dette er tilfældet, kan det være svært som underviser at engagere de studerende. Quiz kan være en icebreaker, hvor de studerende, i højere grad, bliver en del af interaktionen

   

  Evaluering


  Det kan være en stor hjælp, som underviser, at anvende quiz til evaluering. På denne måde får man indblik i, om de studerende har forstået det sagte, og man kan derfor tilrettelægge næste undervisningsgang efter de studerendes faglige behov.

   

  Selvevaluering


  Quiz kan også være et værktøj til at give de studerende muligheden for at vurdere dem selv. De studerende får derved indsigt i hvilke emner eller teorier, de skal læse ekstra op på.

   

  Quiz i video

  Det kan være fordelagtigt at implementere quiz som en del af en video, da det kan give et afbræk og resulterer i, at de studerende reflekterer over, hvad der er blevet sagt i videoen.

 • +

  Quiz i Kahoot

  Kahoot giver dig mulighed for, hurtigt, at lave quizzer og der er mulighed for at inkorporere multiple-choice svarmuligheder.

  Du kan finde Kahoot her.

                  

 • +

  Quiz i Moodle

  Her kan du finde vejledning til hvordan du opretter en quiz på Moodle.

 • +

  Quiz i video

  Ved brug af redigeringsværktøjet i Panopto kan du nemt oprette en quiz i din video.

  Trin 1: Vælg rediger udfor din video

  Trin 2: Klik på + og vælg ’Add a quiz’

  Trin 3: Udfyld dine spørgsmål

   

  Find vejledninger til hvordan du bruger Panopto her.  

  Find vejledninger til teknisk opsætning af Panopto her.

                    

Fandt du ikke svar?

Du er altid velkommen til at kontakte os:

 cdul@aau.dk
 

Ved tekniske spørgsmål henvises til: ITS support