Guides til kursusundervisning

Kursusundervisning

Som understøttelse af de studerendes projektarbejde tilbydes en kursusrække, der afhængig af studium, kan spænde fra forelæsninger til laboratoriearbejde. I det følgende vil vi give eksempler på, hvordan de traditionelle kurser kan transformeres til digital understøttet læring. Der vil være gode råd, eksempler på netbaseret praksis og opmærksomhedspunkter.  

Nedenstående kan f.eks. bruges som erstatning for eller supplement til:   

 • Seminarer   
 • Studenteroplæg    
 • Workshops  
 • Case arbejde 
 • Holdundervisning  
 • Øvelser   
 • Feedback  

Oftest vil både en enkelt kursusgang og en kursusrække være sammensat af flere af forskellige undervisningsformer. 

Inden du går i gang med at planlægge dine digitale undervisningsaktiviteter, skal du først overveje følgende:  

1. Tidsrum  

Ønsker du som underviser, at de studerende sidder og arbejder med opgaver eller projekter, hvor du gerne vil stå til rådighed for spørgsmål og vejledning, som kan opstå spontant? Eller ønsker du at give de studerende opgaver som de arbejder med uafhængigt af din tilgængelighed?  

2. Platform  

Hvilken platform ønsker du at anvende til din undervisningsaktivitet?  

Under afsnittet ’undervisningsaktiviteter’ kan du læse om:  

 • Skype for Business 
 • Microsoft Teams 
 • Moodle 
 • Kahoot 
 • Panopto  

3. Information 

Sørg for, at de studerende er bekendt med hvilken løsning du har valgt og hvordan de tilgår platformen. Når der er etableret tid og sted, hvor studerende skal gennemføre studieaktiviteten, kan de arbejde med opgaven individuelt eller i grupper. 

Her gælder, at det er en god idé at rammesætte opgaven som beskrevet under afsnittet ’Rammesætning’.

 • +

  Rammesætning

  Sådan strukturer du en digital undervisningsaktivitet:

    

  1. Sørg for en sigende titel på opgaven/aktiviteten  
  2. Giv de studerende i indledningen af opgaven en kort og relevant forklaring af formålet; uddyb hvorfor denne aktivitet er relevant og hvorfor den vil bibringe dem større viden, færdigheder og/eller kompetencer. Gerne med udgangspunkt i kursets læringsmål. Dette er ofte information, de studerende får i almindelig undervisningssituationer.  
  3. Angiv aktivitetens sammenhæng i forhold til fagets/semesterets samlede forløb. 
  4. Angiv en handlingsvejledning, der er udtømmende. Beskriv, hvad der forventes, de studerende gør for at arbejde med studieaktiviteten. Brug erfaring fra undervisningssituationer – hvad er det, de studerende oftest har af opklarende spørgsmål. Se desuden næste afsnit om handlemuligheder for inspiration.  
  5. Lad det være nemt tilgængeligt for de studerende at se de kilder, der er relevante for deres arbejde med aktiviteten, dette kan både være en lille præsenterende video, som underviser laver, eller det kan blot være litteraturangivelser eller links til relevante hjemmesider  
  6. Overvej, om du ønsker, at de studerende samarbejder i grupper om aktiviteten, eller om den er individuel. Og om de studerende måske skal aktiveres ift. at give hinanden feedback enten individuelt, fælles, eller i grupper. 
  7. Beskriv tydeligt, hvilken rolle du som underviser spiller i denne aktivitet. Om du giver feedback i et forum i Moodle, eller om de studerende i grupper skal maile dig et produkt, som du giver feedback på for hver gruppe. Det kan også være, at du som underviser stiller dig til rådighed i tilfælde af, at studerende er uenige om peerfeedback, eller har brug for afklaring i den forbindelse.  
  8. Gør det tydeligt for de studerende hvor lang tid, du forventer, at de bruger på denne aktivitet. Denne ramme giver dem information om studieaktivitetens omfang.  
  9. Angiv desuden, hvorledes denne aktivitet rækker frem mod det næste, der skal arbejdes med i det pågældende kursus eller hvordan aktiviteten har relevans i forhold til semesterets PBL-projekt.   

Undervisningsaktiviteter

I nedenstående kan du finde inspiration og vejledning til hvilke platforme, der egner sig til netop den aktivitet du ønsker at afholde.

Live øvelser, seminarer mv.

 • +

  Intro live øvelser, seminarer mv.

  Du kan sagtens afholde dine sædvanlige øvelser, seminarer mv. digitalt.

  Til dette anbefaler vi følgende platforme:

  • Skype for Business
  • Microsoft Teams

  Både Skype for Business og Microsoft Teams er velegnede til afholdelse af videomøder, der kan erstatte fysiske øvelser, seminarer mv. Endvidere understøtter begge platforme chat og muligheden for deling af både skærmen og filer under et virtuelt møde.

  Microsoft Teams understøtter endvidere at dine studerende kan opdeles i grupper og arbejde gruppevis med problemstillinger, såkaldte ’break-out sessions’ for efterfølgende at vende tilbage til en opsamling med hele holdet.

 • +

  Microsoft Teams

  Microsoft Teams er en kommunikations- og samarbejdsplatform, der kombinerer videomøder, chat, fildeling og projektstyringsværktøjer.

  Microsoft Teams er yderst velegnet til at understøttet f.eks. gruppearbejde, diskussions grupper mv.

  Sådan gør du:

  • Trin 1: Opret et team med de studerende 
  • Trin 2: Opdel evt. teamet i flere ”kanaler/channels” – fx efter gruppenumre eller emner  
  • Trin 3: I Teams kan de studerende snakke sammen enten i separate chats (i menuen til venstre) eller de kan invitere underviser ind i en chat – der herefter kan konverteres til at møde ved hjælp af opkaldsfunktionen øverst til højre. 

  Se evt. nedenstående video for inspiration til, hvordan du kan bruge Microsoft Teams til at styre dine øvelser, seminarer, diskussionsgrupper eller andet.

  Find vejledning til teknisk opsætning her.

 • +

  Skype for Business

  Skype for Business er velegnet til afholdelse af videomøder, der kan erstatte fysiske møder. Endvidere understøtter platformen chat og muligheden for deling af både skærmen og filer under mødet. Skype for Business understøtter ikke kontinuerlig skriftlig vejledning. 

  For at oprette kontakt med dine studerende, skal du meddele de studerende, at de skal starte med at kontakte dig i en mail, hvorefter du opretter en skypechat eller et skypemøde med de studerende 

  I SfB opretter underviser en chat med den/de pågældende studerende (flere tilføjes ved at klikke på personikonet med et plus ved (øverst til højre)  

  I en chat kan man konvertere den skriftlige kommunikation til et opkald ved at klikke på opkaldsikonet (enten med eller uden video). Herved oprettes et møde med dem, der deltog i chatten.  

   

  Alternativt: Underviser kan i sin Outlook oprette et skypemøde for det aktuelle tidsrum og indkalde de studerende via Outlook. Herved får de studerende et link, de kan klikke på og så deltage i samtalen.

  Denne løsning genererer ét ”rum” til samtale – så alle deltager i en og samme samtale. Løsningen ovenfor med chatgrupper opretter individuelle samtaler med studerende eller grupper af studerende.  

  I samme Skypemøde er der mulighed for at holde chatfunktionen åben. 

  Vejledning til teknisk opsætning for vejleder (ansatte på AAU)   

  Vejledninger til teknisk opsætning for studerende (bør deles med dine studerende) 

Diskussionsforum

 • +

  Diskussionsforum

  Moodle diskussionsforum 

  Trin 1:

  I kursets Moodlerum kan der oprettes et diskussionsforum 

  Vælg det forumformat, der synes bedst egnet (fx ”Standard forum for general use”):  

  Herefter beskrives opgaven i Moodle og rammerne for svar angives også. 

  Trin 2:

  Sørg for, at de studerende er bekendt med hvilken løsning, der giver dem adgang til at komme i kontakt med underviser i den afsatte tid. Når der er etableret tid og sted, hvor de studerende kan stille spørgsmål, kan de arbejde med opgaven individuelt eller i grupper.  

  Her gælder, at det er en god idé at rammesætte opgaven som en kursusopgave – se vejledning til rammesætning af netbaserede studieaktiviteter/kursusopgaver/seminar-aktiviteter (asynkron opgave). 

  Trin 3:

  Afhold undervisningen og indsaml evt. erfaringer og input fra de studerende til fremtidige undervisningsgange 

   

Quizzer i undervisning

 • +

  Quiz

  Quizzer kan være en god måde at understøtte de studerendes læring. Det er en aktivitet der kan anvendes både før, under og efter en forelæsning/læringsaktivitet.

  Vi anbefaler følgende platforme til at lave quizzes:

  • Moodle
  • Kahoot

  Inden du laver en quiz, kan du med fordel overveje hvad formålet er med din quiz. Nedenfor har vi samlet nogle eksempler på, hvad en quiz kan bruges til.

  Icebreaker


  Nogle studerende er ikke aktivt deltagende i undervisningen. Hvis dette er tilfældet, kan det være svært som underviser at engagere de studerende. Quiz kan være en icebreaker, hvor de studerende, i højere grad, bliver en del af interaktionen

  Evaluering


  Det kan være en stor hjælp, som underviser, at anvende quiz til evaluering. På denne måde får man indblik i, om de studerende har forstået det sagte, og man kan derfor tilrettelægge næste undervisningsgang efter de studerendes faglige behov.

  Selvevaluering


  Quiz kan også være et værktøj til at give de studerende muligheden for at vurdere dem selv. De studerende får derved indsigt i hvilke emner eller teorier, de skal læse ekstra op på.

  Quiz i video

  Det kan være fordelagtigt at implementere quiz som en del af en video, da det kan give et afbræk og resulterer i, at de studerende reflekterer over, hvad der er blevet sagt i videoen

 • +

  Quiz i Kahoot

  Kahoot giver dig mulighed for, hurtigt, at lave quizzer og der er mulighed for at inkorporere multiple-choice svarmuligheder.

  Du kan finde Kahoot her.

                  

 • +

  Quiz i Moodle

  Her kan du finde vejledning til hvordan du opretter en quiz på Moodle.

 • +

  Quiz i video

  Ved brug af redigeringsværktøjet i Panopto kan du nemt oprette en quiz i din video.

  Trin 1: vælg rediger udfor din video

  Trin 2: klik på + og vælg ’Add a quiz’

  Trin 3: Udfyld dine spørgsmål

  Find vejledninger til hvordan du bruger Panopto her.  

  Find vejledninger til teknisk opsætning af Panopto her.

                    

Ikke supporterede værtøjer (Anbefales til den erfarne bruger af værktøjet. Brug ellers anbefalede værktøjer)