Online Eksamen

Denne side er primært henvendt til eksaminatorer på Aalborg Universitet, men andre målgrupper, f.eks. studerende og studiesekretærer, kan også finde inspiration og gode råd, der kan være afhjælpende frem mod en eksamenssituation via en online digital platform.

Eksterne censorer henvises til ITS vejledninger vedr. adgang til AAUs systemer, derudover skal man følge de instruktioner, som gives af det givne studie.

Gode generelle råd om afholdelse af online eksamen

 • BRUG OG STOL PÅ DINE ERFARINGER FRA ONLINE VEJLEDNING OG EVT. DIGITALT AFVIKLET UNDERVISNING

 • SKAB VELKENDTE OG ROLIGE RAMMER FOR EKSAMINANDEN/EKSAMINANDERNE

 • BRUG GERNE SAMME RUTINER FRA ONLINE VEJLEDNING OG DIGITAL UNDERVISNING I EKSAMENSSITUATIONEN

 • AFHOLD GERNE EN TEST-EKSAMEN MED KOLLEGAER, SÅLEDES DU SELV ER TRYG VED DEN DIGITALE PLATFORM

 • DELTAG EVT. I ET AF CDULS WEBINARER VEDR. GENNEMGANG AF Et EKSAMENSSCENARIE

 • FORHOLD DIG TIL DE RETNINGSLINJER DIT STUDIENÆVN HAR SAT, EFTERSPØRG HJÆLP HER, HVIS DER ER TVIVLSSPØRGSMÅL

 • FIND HJÆLP OG VEJLEDNING FRA STUDIESERVICE 

De konkrete valg om tekniske løsninger og platforme, bestemmes af dit studienævn. Følg nøje de instrukser du modtager fra uddannelsen/studienævnet.

I listen herunder finder du inspiration og forslag til, hvordan du, som eksaminator, kan anvende konkrete digitale platforme ud fra den eksamensform, du skal afvikle. Det er vigtigt at understrege, at disse er forslag til anvendelse.

Disse opdateres løbende med videoer på baggrund af CDULs webinarer.

Mundtlig online eksamen - Individuel og i grupper

 • +

  EKSAMENER MED BÅDE FYSISK OG DIGITAL TILSTEDEVÆRELSE

  I nogle tilfælde er medbedømmer/ekstern censor og/eller en eller flere eksaminander ikke til stede ved en fysisk eksamen, men er med via en videoplatform efter beslutninger taget på institut-/fakultets-niveau.

  Det betyder, at eksamen skal afholdes som en kombination af fysisk og digital eksamen. I guiden nedenfor (PDF) beskrives det, hvordan sådanne eksamener afholdes.

   

  GUIDE: EKSAMENER MED BÅDE FYSISK OG DIGITAL TILSTEDEVÆRELSE

   

 • +

  En simpel tjekliste til online eksamen

  Her vises en simpel checkliste over, hvad man kan være opmærksom på til sommerens online eksamener både didaktisk og pædagogisk.

  Bemærk, at denne checkliste uddybes i guiden (PDF) nedenfor. Du kan også hente tjeklisten som PDF ved at klikke på billedet. 

   

  Du kan downloade guiden 'A didactic and pedagogical view', der uddyber, hvordan du kan gennemføre en online mundtlig eksamen set ud fra et didaktisk og pædagogisk perspektiv. Du vil blive introduceret til 4 Check-ins med anbefalinger til opmærksomhedspunkter før, under og efter en online mundtlig eksamen.

  Download guiden 'A didactic and pedagogical view' 

 • +

  Mundtlig online eksamen - Teams

  Dette webinar er en guide til hvad man kan være opmærksom på før, under og efter en online mundtlig eksamen i Microsoft teams både didaktisk, pædagogik og teknisk

   

   Hent en skriftlig vejledning til hvordan en mundtlig eksamen kan afholdes i Microsoft Teams 

   

  Se også ITS Supports guides til at afholde en online eksamen via Microsoft Teams 

  ITS Support tilbyder også daglige testmøder i Teams med supporter til stede.

 • +

  Mundtlig online eksamen - Skype for Business

   

  Guidance on preparing for and managing online oral exams Skype for Business 

  Please note that these guidelines supplement the information’s and guidelines that you are 

  getting at your Faculty / Study Board. 

  The division of work between the examiners, study secretary, censor and examinee(s) are the same as for a classical exam. Information might differ from Faculty to Falculty/Studyboards. It is important to point out that you must follow the specific guidelines given by the Study Service and at the individual institutes and faculties. 

  The focus here is on the examiner's task regarding a digital exam 

  PREPARING STUDENTS DURING COURSE 

  Familiarize students with the online environment. We recommend that the examiner and the students use the chosen platform in the supervision from now on. Conduct a test exam before the actual exam, test for instance the roles and potential situations. 

  It is essential to let the students know what to expect during the exam. Make time before the exam to inform about regularities and the format of the oral exam (refer to curriculum and the Study Board) and invite the students to ask questions. We recommend that you go through and practice the different features, e.g. how to set up slides and so forth.  

  Formalities: 

  • What to do if the internet-connection fails? (refer to your faculty’s and Study Service guidance)  
  • As an attempt to solve a technical problem examiner and censor may ask the examinee to turn the camera off for a shorter period. The student cannot choose this himself. 
  • Webcam is rotated so you can see they are alone, at start and midway 
  • Students must document who they are 
  • Video camera must be turned on.  
  • Microphone is muted when not talking 

  Discuss with your students 

  • How to communication during the examination (e.g. x in chat) 
  • How to in-corporate context-creating materials, for example slides, artefact, handouts, video, board. 
  • Turn taking  

  EKSAMINATION IN SKYPE FOR BUSINESS 

  You will receive a link to the virtual exam room in Outlook 

  The exam in Skype for Business can be structured in different ways. We recommend one of the following options:  

  1. option

  Creating two virtual rooms: 

  • One room for each examination, where student, censor and examiner conduct the exam. The students can access this room 15 min. before the exam and test sound and video 
  • The examiner has a virtual room of his/her own from now on until the end of the exam period.  Preparing and discussing grading and feedback take place in this room, and it is only censor and examiner that have access to this room. Contact ITS to help your create such a room. 

  2. option

  • Creating one room for each exam where student, censor and examiner conduct the exam.
  • The student can access this room 15 min. before the exam and test sound and video.
  • The examiner and the censor prepare the examination by phone and enter the virtual examination room in Skype for Business when the examination starts.
  • Censor and examiner close down the Skype meeting, discuss the grade by phone and enter the virtual room again to grade and give feedback to the students 

  Welcoming phase 

  In addition to the usual welcoming information the examiner: 

  • Introduces the student(s) and the censor to each other 
  • Asks the students to rotate their webcam so you can see they are alone, at start and midway 
  • Asks the students to document who they are 
  • Reassures that all video camera are be turned on. As an attempt to solve a technical problem examiner and censor may ask the examinee to turn the camera off for a shorter period. The student cannot choose this himself. 
  • Asks the participant to mute their microphone when not talking 
  • Technical problems (what to do) Refer to the study board's decisions 
  • For groups exams: clarify the order of their presentations (can also be done in advance). 

  The actual examination 

  The exam is as a classical exam specified in the curriculum. However, a pragmatic approach to the exam must be taken in these circumstances. It is a new situation for everyone. The communication is digital mediated,  be more explicit in your communication and facial expression. Be aware of turn taking, we recommend that the censor poses questions in the chat or asks questions in the end of the examination.  

   

  GRADING AND FEEDBACK 

  In Skype for Business we recommend that preparing and voting take place either in a separate room or by phone 

   

  TECHNICAL GUIDANCE TO SET UP AND TO PARTICIPATE A MEETING AND PARTICIPATE A MEETING IN Skype FOR BUSINESS 

  Follow ITS' guidelines: 

  In Danish 

  Deltag i møde/eksamen fra Skype for Business, hvis du har en Skype for Business-konto - Windows 

  Deltag i møde/eksamen fra Skype for Business, hvis du har en Skype for Business-konto - macOS 

  Gode tips til Skype for Business 

  In English 

  Participate in a Skype for Business meeting/exam if you have a Skype for Business account - Windows 

  Participate in a Skype for Business meeting/exam if you have a Skype for Business account - macOS 

  Guidelines from The Study Service 

   

  Guides for students/ Guides til studerende: 

  Deltag via Skype for business, hvis du ikke har en Skype for Business konto - macOS

  Deltag via Skype for business, hvis du ikke har en Skype for Business konto - Windows

  How to test the platform and your equipments

 • +

  Mundtlig online eksamen - AAU Zoom

   

  Hent en skriftlig vejledning til at afholde en online mundlig eksamen i AAU Zoom 

   

  OBS: Vær særligt opmærksom på, at studiesekretærere ikke har mulighed for at give eksaminator 'host-rettigheder' hvis eksaminator ikke tidligere har været logget ind på AAU Zoom

  Log derfor gerne ind på AAU Zoom allerede nu, så studiesekretærerne kan tildele de nødvendige rettigheder.  
   

  Se også ITS' vejledninger til AAU ZOOM 

Skriftlig eksamen og stedprøver

 • +

  Digital eksamen ved multiple choice quiz på Moodle

  Her vises en 13 trins guide til opbygning og opsætning af Moodle Multiple Choice Quiz (MCQ).

  MCQ kan med fordel bruges i samarbejde med Digital Eksamen til at afvikle skriftlige prøver.

  Videoen her beskriver, hvordan du kommer i gang med Moodle Multiple Choice Quiz. Såfremt du behøver en mere detaljeret gennemgang, skriftlige vejledninger eller yderligere information, så kan du tilgå dette via følgende Moodle rum.

  Har du brug for en-til-en vejledning, er du velkommen til at kontakte Tobias Tretow-Fish

   

   

  Indexering af videoens indhold: 

  1. Intro 00:00
  2. Setup Tasks 03:33
  3. Initiation of quiz 04:14
  4. Quiz specification 05:13
  5. Quiz basic build 05:59
  6. Quiz topics/structure 09:29
  7. Question creation or import question bank 11:21
  8. Final quiz point distribution 12:48
  9. Quiz testing 13:53
  10. Completion (Exam) 14:25
  11. Question pre-assessment 16:05
  12. Student assessment 18:02
  13. Student evaluation/corrections 19:42
  14. Grading 24:34
  15. Quiz evaluation 26:22

FAQ - online eksamen i Teams

 

                                                FAQ for hhv. Skype for Business og AAU Zoom er under udarbejdelse