Vejledning - online eksamen

Denne vejledning er primært henvendt til eksaminatorer på Aalborg Universitet, men andre målgrupper, f.eks. studerende og studiesekretærer, kan også finde inspiration og vejledning, der kan være afhjælpende frem mod en online eksamenssituation.

Eksterne censorer henvises til ITS vejledninger vedr. adgang til AAUs systemer, derudover skal man følge de instruktioner, som gives af det givne studie.

Gode generelle råd om afholdelse af online eksamen

CDUL har nedenfor samlet 7 gode råd til dig, der afholder online eksamen for første gang, eller til dig, de rønsker at forbedre oplevelsen med online eksamen. 

 • Brug og stol på dine erfaringer fra online vejledning og evt. undervisning afviklet online 

 • Skab velkendte og rolige rammer for eksaminanderne

 • Brug gerne samme rutiner overfor dine studerende fra online vejledning og online undervisning som i eksamensituationen

 • Afhold gerne en test-eksamen med kollegaer, således du selv er tryg ved den digitale platform. Afhold også gerne test af den valgte digitale platform til den digitale eksamen med dine studerende

 • Deltag evt. i et af CDULs arrangementer vedr. gennemgang af et eksamensscenaire. På denne side kan du følge med i og tilmelde dig CDULs arrangementer. 

 • Forhold dig til de retningslinjer dit studienævn har sat, og efterspørg hjælp her, hvis du er i tvivl

 • Du kan benytte studieservices hjælp og vejledning til online eksamen

Digitale værktøjer til online eksamen

De konkrete valg om digitale værktøjer og platforme til online eksamen, bestemmes af dit studienævn. Følg nøje de instrukser du modtager fra uddannelsen/studienævnet om afholdelse af online eksamen. 

I listen herunder finder du inspiration og vejledning til, hvordan du, som eksaminator, kan anvende konkrete digitale platforme ud fra den eksamensform, du skal afvikle. Det er vigtigt at understrege, at denne vejledning blot er CDULs forslag til anvendelse.

Mundtlig online eksamen - Individuel og i grupper

Skriftlig eksamen og stedprøver

 • +

  Digital eksamen ved multiple choice quiz på Moodle

  I denne vejledning vises en 13 trins guide til opbygning og opsætning af Moodle Multiple Choice Quiz (MCQ), som kan bruges til hvis du skal afholde en stedprøve i digital og online formar.

  MCQ kan med fordel bruges i samarbejde med Digital Eksamen til at afvikle skriftlige prøver.

  Videoen her beskriver, hvordan du kommer i gang med Moodle Multiple Choice Quiz. Såfremt du behøver en mere detaljeret gennemgang, skriftlige vejledninger eller yderligere information, så kan du tilgå dette via følgende Moodle rum.

   

  Indexering af videoens indhold: 

  1. Intro 00:00
  2. Setup Tasks 03:33
  3. Initiation of quiz 04:14
  4. Quiz specification 05:13
  5. Quiz basic build 05:59
  6. Quiz topics/structure 09:29
  7. Question creation or import question bank 11:21
  8. Final quiz point distribution 12:48
  9. Quiz testing 13:53
  10. Completion (Exam) 14:25
  11. Question pre-assessment 16:05
  12. Student assessment 18:02
  13. Student evaluation/corrections 19:42
  14. Grading 24:34
  15. Quiz evaluation 26:22

Vejledning til IT-Support

Vejledning: Eksamen på AAU
IKKE SUPPORTEREDE VÆRTØJER (ANBEFALES TIL DEN ERFARNE BRUGER AF VÆRKTØJET)

Fandt du ikke svar?

Du er altid velkommen til at kontakte os:

 cdul@aau.dk
 

Ved tekniske spørgsmål henvises til: ITS support