Guides til E-forelæsninger

Forelæsninger - online og delvis online

På denne side kan du finde hjælp til, hvordan du afvikler forelæsninger online – det vil sige hvordan du afvikler din normale undervisning via digitale værktøjer. Det kan føles som en stor udfordring at skulle gå fra traditionelle forelæsninger til at skulle afholde forelæsninger digitalt.

Vi anbefaler at du optager din forelæsning på forhånd og uploader til Moodle, således at dine studerende kan se forelæsningen på et tidspunkt, hvor det er belejligt for dem. Der kan være flere fordele ved at optage dine forelæsninger – en af dem er eksempelvis, at dine studerende altid har adgang til dine forelæsninger, dette kan være en hjælp og tryghed for mange, at man kan høre en gennemgang af et svært emne så mange gang man vil i sit eget tempo.

Til dette anbefaler vi følgende:

 • Alm. video optagelse/optagelse af slides evt. Med indlejret video af underviseren via Panopto.
 • Powerpoint med speak
 • Screencasts/pencasts

Nedenfor kan du finde mere information om og vejledninger til hver af ovenstående anbefalinger.

Først, har vi samlet fem gode råd til dig som underviser, der skal i gang med din første e-forelæsning:

1. Opdel helst en forelæsning i mindre emner af ca. 5-6 minutters varighed. På den måde kan de studerende navigere i indholdet, og det bliver lettere for dig at optage relativt små videosekvenser uden at have fokus på en hel forelæsning i én optagelse.

2. Vær autentisk og glem alt om, at du eksempelvis siger ”Øhh” eller holder pauser, når du optager videoer.

3. Overvej, om du ønsker, at de studerende kan se dig i en lille ekstra-video nederst i et hjørne af videoen (picture-in-pictue, PiP). Dette kan have god relevans, hvis ikke de studerende kender dig så godt, eller hvis du bruger din tale/mimik eller gestik til at understrege vigtige pointer.

4. Husk at stille krav til de studerende om, at de skal have set videoen, inden der arbejdes med stoffet. Dvs. du bør ikke besvare spørgsmål, der kan besvares ved at se videoen. Herved sikrer du, at de studerende tager video-delen af din undervisning alvorligt. 

5. Du kan med fordel lave små refleksionsopgaver, som de studerende kan aflevere i et forum i Moodle. De studerende kan også mødes over Skype og diskutere spørgsmål relateret til indholdet og dele disse i et Word-dokument eller i et Moodle-forum.

 

Det er vigtigt at understrege, at de nedenstående løsninger anbefales, fordi de er en del af AAUs systemlandskab. Det betyder, at der vil være support fra ITS, men særligt at alt data, som ikke indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger, kan opbevares på løsningen ift. gældende lovgivning (herunder f.eks. GDPR).   

Hel eller delvis online undervisning

Sådan kan du tilrettelægge en forelæsning med hel eller delvis online undervisning

CDUL har udarbjedet en guide, der beskriver, hvordan du som underviser kan tilrettelægge, planlægge samt afvikle online eller blended (en blanding af fysisk- og digital-) undersving med fokus på aktiv involvering, relationer og dialog.

Se også gerne ITS vejledninger vedr. delvis online undervisning

 

Guide: hel eller Delvis online undervisning

 • +

  Forelæsninger optaget via Panopto gennem Moodle

  Sådan gør du

  Trin 1: Inden du kan optage din forelæsning med Panopto, skal du downloade Panopto-programmet fra Software Center på din PC.

  Find vejledninger om teknisk opsætning her.

  Trin 2: Når du har downloadet klienten tilgår du dit kursusrum i Moodle. Her skal du sikre dig, at Panopto er tilføjet dit kursusrum.

  Du tilføjer Panopto til dit kursusrum ved at du fra Moodle-kursusrummet i tandhjulet klikker rediger og herefter finder ”+ Tilføj blok” nederst i menuen til venstre.´

  Herefter finder du Panopto på listen, der er alfabetisk.

  Efter Panopto-blokken er indsat, skal der klikkes på det link, der angiver ”Provision course”. Dette gøres første gang, Panoptoblokken indsættes i et kursus.

  Dette finder du i denne videovejledning fra ITS om at indsætte Panopto blokken. 

  Trin 3: Når Panopto er tilføjet dit kursusrum, er det vigtigt, at du klikker i linket “Course Settings”, som du finder i Panopto-blokken.

  Trin 4: Når du klikker på linket i Moodle, ledes du til Panopto-platformen, som er på nettet. Her kan du se, at Panopto er linket til Moodle rummet. Der er genereret en mappe i Panopto, som har samme navn som Moodle kurset. Dette kan lukkes igen og videoer kan uploades/optages direkte fra Moodle rummet.

   

  Trin 5: Når Panopto er tilføjet dit kursusrum, kan du optage din forelæsning og publicere denne i dit kursusrum.

  Billede 6

 • +

  Video-vejledninger til Panopto-forelæsninger i Moodle

  Om at hente Panopto-klienten til din AAU-PC

  Om at tilføje Panopto-blok til Moodlerum

  Om at optage en forelæsning og publicere den i et Moodle kursusrum

  Find yderligere vejledning her.

 • +

  Deling af din video på panopto

  I denne vejledning vil du få af vide, hvorledes du sikrer dig at din video på Panopto kommer ud til de rette personer.

  Når du starter

  Når du producerer eller distribuerer videoer på Panopto, så skal du sikre dig, at videoen ikke kommer ud til alle på universitetet eller at ingen har adgang til den. Det gør du i første omgang ved at sikre dig, at videoen er placeret det rette sted. Er videoen placeret det rette sted, så tildeles de rette rettigheden til videoen.

  I første omgang skal mappen på Panopto platformen, hvor videoen ligger, oprettes. Det gøres ved at følge denne vejledning:

  Opret mappe i Panopto.

  Ligger videoen korrekt?

  Er du i din produktionsproces blevet i tvivl om, hvorvidt din video ligger korrekt, så er det altid muligt at flytte videoen fra én mappe til en anden. Når videoen flyttes mellem to mapper, så vil adgangen til videoen ændre sig. Flyttes en video fra én kursusmappe til en anden, så har de studerende fra første kursus ikke længere adgang til videoen.

  Du flytter videoer på Panopto ved at følge denne vejledning:

  Hvordan flyttes en video i Panopto.

  Har du videoen på YouTube?

  Vil du gerne flytte dine videoer fra Youtube til Panopto, kan du følge denne guide: 

  Hvordan flyttes en video fra YouTube til Panopto. 

 • +

  Pencast og screencast på iPad

  Pædagogiske/didaktiske overvejelser 

  • Pencast og screencast af undervisning har relevans ved to forskellige scenarier:

   1. Hvis du ønsker at tegne og skitsere, mens der forelæses/berettes, så er pencast det oplagte valg. Det er et meget vedkommende og engagerende videoformat til forklaring af komplekse teoretiske emner.

   2. Hvis du skal demonstrere brugen af eksempelvis en app eller en hjemmesides indhold er screencast relevant.

   I begge tilfælde gælder det, at der er behov for at optage mere end blot en Powerpoint.

  • Vær autentisk og glem alt om, at du eksempelvis siger ”Øhh” eller holder pauser, når du optager de lydfiler, du indsætter på dine slides.

  • Du kan med fordel lave små refleksionsopgaver, som de studerende kan aflevere i et forum i Moodle. De studerende kan også mødes over Skype og diskutere spørgsmål relateret til indholdet og dele disse i et Word-dokument eller i et Moodle-forum.

   

  Pencast på iPad

  Sådan gør du 

  Se evt. nedenstående video eller følg vores trin for trin guide.

  Trin 1: Du skal finde og åbne din PowerPoint-præsentation på din iPad.

  Trin 2: Derefter skal du swipe ned fra oven for at starte optagelsen af det, der foregår på din skærm. Ikonet er en optageknap (se blå pil). (Hvis optageknappen mangler, kan den indhentes via iPad’ens kontrolcenter, vælg ”Skærmoptagelse” og tilføj denne.)

  Når du trykker på optageknappen, starter optagelsen efter en nedtælling på tre sekunder.

  Trin 3: Gå tilbage til din PowerPoint-præsentation og tryk i play-knappen i menulinjen over din PowerPoint-præsentation.

  Trin 4: PowerPoint viser nu dine slides, som holdt du forelæsning for dine studerende via en projekter.

  Trin 5: I menulinjen ovenover dine slides ser du en pen. Trykker du i den, kan du tegne og fortælle, mens du viser dine slides. Vil du skifte farve eller slette noget, trykker du i pennen med det lille tandhjul. Her får du en farvevælger og et viskelæder frem.

  Trin 6: Når du er færdig med at optage, swiper du igen ned fra oven på din iPad og trykker i optage-logoet.

  Trin 7: Videoen gemmes nu i dit Fotobibliotek (der hvor dine billeder og videoer gemmes).

  Trin 8: For at uploade videoen til Moodle tilgår du dit kursus-rum fra iPad’en gennem din browser og uploader videoen, som ville du uploade en artikel eller en almindelig PowerPoint-præsentation. Filen er gemt i placeringen ”Fotobibliotek”.

  Screencast PÅ IPAD


  SÅDAN GØR DU 

  Trin 1: Du skal finde det materiale frem på din iPad, du ønsker at lægge speak på. Materiale kan være en app, en hjemmeside, en artikel eller andet, du ønsker at tale om og dele med dine studerende.

  Trin 2: Derefter skal du swipe ned fra oven for at starte optagelsen af det, der foregår på din skærm. Ikonet er en optageknap (se blå pil). (Hvis optageknappen mangler, kan den indhentes via iPad’ens kontrolcenter, vælg ”Skærmoptagelse” og tilføj denne.)

  Når du trykker på optageknappen, starter optagelsen efter en nedtælling på tre sekunder.

  Trin 3: Du kan med fordel have forberedt nogle talepunker, du har skrevet ned på et stykke papir, og som sætter retning for det, du ønsker at fortælle om.

  Trin 5: Naviger rundt på din ipad i det materiale, du ønsker at fortælle om. Husk på at alt hvad du gør på din iPad optages.

  Trin 6: Når du er færdig med at optage, swiper du igen ned fra oven på din iPad og trykker i optage-logoet.

  Trin 7: Videoen gemmes nu i dit Fotobibliotek (der hvor dine billeder og videoer gemmes).

  Trin 8: For at uploade videoen til Moodle tilgår du dit kursus-rum fra iPad’en gennem din browser og uploader videoen, som ville du uploade en artikel eller en almindelig PowerPoint-præsentation. Filen er gemt i placeringen ”Fotobibliotek”.

   

 • +

  Speak på Powerpoint-slides

  Pædagogiske/didaktiske overvejelser 

  • Denne fremgangsmåde er helt lav-praktisk, hvor man indtaler en lydfil til hvert eneste slide man har i ens PowerPoint-præsentation.

  • De studerende downloader PowerPoint-præsentationen som vanligt gennem Moodle, hvor de selv kan se og høre/afspille lyden for hvert slide i præsentationsvisningen.

  • Vær autentisk og glem alt om, at du eksempelvis siger ”Øhh” eller holder pauser, når du optager de lydfiler, du indsætter på dine slides.

  • Du kan med fordel lave små refleksionsopgaver, som de studerende kan aflevere i et forum i Moodle. De studerende kan også mødes over Skype og diskutere spørgsmål relateret til indholdet og dele disse i et Word-dokument eller i et Moodle-forum. Her kan du finde mere inspiration til online opgaveløsning. 

  Sådan gør du 

  Se evt. nedenstående video eller følg vores trin for trin guide.

   

  Trin 1: Du skal finde og åbne din PowerPoint-præsentation. Naviger til den slide, hvor du vil indsætte et lydfil.

  Trin 2: I menulinjen over din PowerPoint-præsentation, skal du klikke i fanebladet ”Indsæt”.

  Trin 3: Klik derefter i ”Lyd”, hvor der popper en undermenu op. Her klikker du i ”Optag lyd”.

  Trin 4: Du får nu vist en simpel lydoptager. Giv dit lydklip et navn. Når du er klar til at optage, klikker du på optage-knappen.

  Trin 5: Når du er færdig med at optage lydklippet, kan du høre det ved at klikke i play-knappen.

  Trin 6: Indsæt lydklippet ved at klikke ”Ok”.

  Trin 7: Lydklippet er nu indsat på den slide, du er på i din PowerPoint-præsentation i form af en lille højtaler. Du kan trække højtaleren rundt og placere den, hvor de studerende let kan få øje på den. Enten i et hjørne eller i bunden af dine slides.

  Trin 8: Gem din PowerPoint-præsentation og upload den til Moodle, som du plejer. Giv de studerende besked om, at de hører dine lydklip ved at klikke på højtaleren på de forskellige slides.

Ikke supporterede værtøjer (Anbefales til den erfarne bruger af værktøjet. Brug ellers anbefalede værktøjer)