AAU logo

PBL Digital

Didaktiske tilgange

Didaktiske tilgange

Didaktik er undervisningens videnskab. I en universitetspædagogisk sammenhæng er didaktikkens opgave, at støtte alle, der udøver undervisning i denne profession. Didaktisk handlen indebærer blandt andet en analyse af undervisningens teoretiske indhold, undervisningssituationen, undervisningsmetoder og målgruppen. Men didaktik dækker også over dannelsesteori. Det vil sige en refleksion over de studerendes tilegnede viden, metoder kompetencer mm. og deres samspil med omverdenen. Man bør som underviser altså også have for øje, at de studerende skal tilegne sig handlemuligheder gennem undervisningen.

Den teknologiske udvikling skaber nye muligheder for tilrettelæggelse og understøttelse af den eksisterende didaktik og undervisningsmetoder. Men udviklingen har ligeledes medført nye didaktiske tilgange og begrebet it-didaktik er skabt. Nedenfor finder du et udvalg af it-didaktiske metoder. Klik på en metode for at undersøge, hvilke it-didaktiske tilgange og medfølgende undervisningsaktiviteter, der kan understøtte din undervisning.