Blogs

 

Det er en naturlig del af det 21. århundrede, at vi læser, skriver og udtrykker os i en digital verden, og dét ’at blogge’ er en måde at understøtte og koble; læsning, skrivning, kreativitet, ’indsamling af informationer’ og ’at lære sammen’.

Anvendelse af blogs i læringssituationer kan give de studerende mulighed for at reflektere i fællesskab, og fordrer kobling af meningsskabelse og læringselementer i andre læringsrum end det fysiske rum. Desuden giver blogs mulighed for hurtig feed-back og evaluering, og er med til at afdække de studerendes ”videnshuller”. Bloggen vil også kunne skabe et talerør for de studerende, der ikke altid deltager aktivt i fx diskussioner ved fysisk tilværelse.

 • +

  Hvad er en blog?

  Blogs kan anvendes på mange forskellige måder i din undervisning, og du kan, som underviser, tage hele paletten af studieaktiviteter i betragtning i relation til Studieaktivitetsmodellen. Dette fx ved at lade bloggen være organiseret af A) dig, som underviser, hvor du fx laver en blog om dit fag eller B) være organiseret af de studerende, hvor de fx producerer indhold til fælles- eller egenrefleksioner. Slutteligt kan du også kombinere A + B) hvor i sammen interagere, reflekterer og lærer. Find mere inspiration til dette i nedenstående punkt ’ Undervisningseksempler’.

  Kontakt din lokale digitale læringskonsulent for yderligere sparring.

 • +

  Hvad skal du bruge?

  Ved du ikke hvilket digitalt værktøj (software), du skal bruge, kan du finde inspiration herunder:

  Mahara bruges som udgangspunkt som en platform for virtuelle grupperum og e-portfolio, men tilbyder også muligheden for at lave blogs.

  Office 365  er også en mulighed. Her kan du oprette en personlig blog for at hurtigt dele ideer og oplysninger internt på AAU.

 • +

  Didaktiske overvejelser

  Helt konkret kan du forholde dig til følgende 3 steps, hvis du vælger at bruge blogs i din undervisning:

  1.     Vælg din rolle som underviser

  Her er det en god idé at være konkret, og vælge hvorvidt bloggen skal være organiseret af dig, som underviser, eller af de studerende – eller muligvis en kombination. Stil fx dig selv spørgsmålet:

  ”Vil jeg, som underviser, være understøttende, medierende, udfordrende og/eller guidende i min relation til de studerende”?

  2.     Vælg digitalt værktøj (software)

  Her er både det fysiske og visuelle læringsrum i fokus. Her indtænkes hvilke værktøjer og resurser du, som underviser i sammenspil med de studerende, har til rådighed. Stil fx dig selv spørgsmålet:

  ”Hvor er mine studerende fysiske placeret henne? Og hvilke digitale læringsmidler skal de bruge for at lykkes med bloggen?”

  Find mere konkret inspiration til dette i ’Hvad skal du bruge’ samt under ’Undervisningseksempler’.

  3.     Vælg den konkrete studieaktivitet og indtænk de studerende heri.

  Bloggen er selvfølgelig selve studieaktiviteten, men mere konkret inspiration til aktiviteten findes i ’Undervisningseksempler’.

  Her er det en fordel at overveje de studerendes niveau, erfaringer og evt. forventninger ift. bloggen (aktiviteten) og den opgave du stiller dem. Stil evt. dig selv spørgsmålet:

  ”Hvad skal de studerende have ud af undervisningen med denne blog”.

  Det er rigtig vigtigt at lave en tydelig vejledningsramme både ift. selve opgaven på bloggen, men også en teknisk vejledning er afgørende, således at de studerende ved, hvad de skal og ved, hvor de kan finde support.

  Her er det selvfølgelig også relevant at indtænke hvilken viden, kompetencer og færdigheder, som bloggen (aktiviteten) fordrer ift. læringsmålene.

 • +

  Undervisningseksempler

  Inspiration til hvordan du kan anvende og opfordre til brugen af blogs i din undervisning:

  Kursusblogs

  Fungerer som en undervisningsblog til det konkrete kursus / modul, hvor de studerende individuelt kan poste indlæg, f.eks. afleveringsopgaver, refleksionsøvelser eller kursusrelevante links. Her kan du som underviser skrive indlæg, som de studerende skal kommentere på eller på anden vis forholde sig til eller give feedback på studerendes indhold. Her er det dig som underviser, der har ejerskabet over bloggen. Gruppeblog

  Gruppeblog

  Er, hvor de studerende bliver bedt om at oprette og anvende blogs per gruppe på holdet, hvor de i deres grupper skal producere indhold f.eks. formidle rammerne for en portfolioopgave, et fagligt produkt eller deres læringsproces i forhold til faglige emner. På tværs af holdets blogs kan de studerende blive bedt om at kommentere og evt. give feedback på de andre gruppers indlæg. Her er det de studerende i fællesskab, som har ejerskabet over bloggen.

  Individuel reflektionsblog

  Er den enkelte studerendes egen blog.  I denne type blog kan du som underviser opfordrer de studerende til at reflektere over undervisningen, forbindelser mellem kurser/moduler og egen udvikling. Bloggen er eksklusivt for den studerende, men kan evt. bruges i forbindelse med selvevaluering (fx ved vejledning og praktikophold). Fordelen ved denne type blog er, at den i ”et løbende dokument” kan facilitere refleksioner over egen læring. Her er det den enkelte studerende, som har ejerskabet over bloggen.

  Blog som en ”fagside” (Underviserbloggen)

  I denne type blog har du, som underviser, din egen blog, hvor undervisningsstoffet uddybes, hvor der gives eksempler og fx linkes til artikler, hjemmesider osv. Denne type blog er i høj grad organiseret af underviseren, og de studerende forventes kun at bidrage med kommentarer på bloggen. 

  Blog som et diskussionsredskab (Konkret studieaktivitet)

  En blog kan også bruges som et elektronisk redskab til at styre og skabe diskussioner i undervisningen – enten flere gange i et undervisningsforløb eller i et enkelt modul. På bloggen kan du som underviser oprette spørgsmål/debatemner, som de studerende dernæst svarer på/diskuterer virtuelt. I forhold til ”undervsierbloggen” er undervisers rolle mindre hér. Du som underviser sørger for at oprette spørgsmål/debatter (som der i større eller mindre omfang gives feedback på – jf. nedenfor), men behøver ikke umiddelbart at gøre så meget andet. 

  Blog som Portfolio- eller produkteksamen (Eksamen)

  De studerende kan bruge bloggen til at aflevere delopgaver i form af indlæg, som kan benyttes i en større afsluttende opgave på semestret. Som underviser kan du også vælge at bedømme de studerendes blogindlæg og dermed lade de studerendes indlæg og kommentarer udgøre en del af bedømmelsen til eksamen.

  Blog på distancen (Praktik og/ eller Udlandsophold)

  Når de studerende i praktik eller tager et semester i udlandet, kan de skrive om deres erfaringer på en individuel eller samlet kursusblog relateret til praktikken eller fx et helt semester. Hermed kan medstuderende og undervisere følger ’bloggerens’ aktiviteterne og få indsigt i et forløb, som ellers er svært at få indblik i, samt kommentere og reagere på undervejs. Denne type blog er særlig velegnet som refleksionværktøj over både erfaringer, teori og relationer. 

  Blog som evalueringsværktøj (Evaluering)

  I stedet for et evalueringssurvey i slutningen af et semester, kan du som underviser anvende bloggen til at evaluere undervisningsforløbet og deres egen læringsproces via konkrete blogindlæg. Men det kan også være et værktøj til at til at målrette og tilpasse din forelæsning i forhold til de studerendes forståelse af det faglige stof. Her kan du bede de studerende om at evaluere på undervisningsforløbet og deres egen læringsproces via konkrete blogindlæg. 

 • +

  Litteratur

  • Danbjørg, D. B., Clemensen, J., Hansen, P. S., Thrysøe, L., & Rothmann, M. J. (2018). Blogs-Læringsfællesskab med rum til refleksion. Tidsskriftet Læring og Medier (LOM), 10(18).
  • Giralt, M., & Murray, L. (2019). Reflexion, analysis and language practice: from individual critical thinking to collaborative learning using blogs in a literature class. In Teaching Language and Teaching Literature in Virtual Environments (pp. 277-293). Springer, Singapore.
Studieaktiviteter