Aktiver dine studerende

Aktiver dine studerende

At aktivere dine studerende i undervisningen handler om at studerende laver noget udover passivt lytning. At de studerende er aktivt lærende gør at de studerende er aktivt eller erfaringsmæssigt involveret i deres egen læringsproces, hvilket kan foregå på forskellige niveauer afhængigt af, hvordan de studerende inddrages.

Studerende kan aktiveres gennem (evt. asynkron) interaktion med hinanden eller med underviser i forbindelse med deres forberedelse, direkte i undervisningen eller i deres projektarbejde. Essensen er at studerende skal aktiveres med mere end blot at lytte: for at lære: De skal læse, skrive, diskutere, eller være engageret i at løse problemer.

Studieaktiviteter