AAU logo

PBL Digital

PBL Digital @TECH

Digitalt understøttet uddannelse og problembaseret læring på TECH

Med henblik på at etablere, udvikle og vedligeholde de bedst mulige rammer for digital understøttelse af PBL, fokuserer TECH på de studerendes digitale læringsmiljø og på udvikling af stærke undervisningskompetencer inden for digitalt understøttet læring.

Derfor tilbyder det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH) support til alle medarbejdere, som ønsker at eksperimentere med og lære mere om digitalt understøttet læring. Din digitale læringskonsulent tilbyder teknisk såvel som pædagogisk og didaktisk vejledning og bidrager til den fortsatte udvikling og implementering af digitalt understøttede læringsmetoder med PBL som omdrejningspunkt.

Kontakt os for en uformel snak om mulighederne.

Om projektet på TECH

TECH vil være pionerer på området omkring digital understøttet PBL og Læring. Vi huser 'UNESCO Center for Problem Based Learning in Engineering Science and Sustainability', og potentialet inden for digital understøttet PBL er stort.

Tre forskellige arbejdsgrupper har bidraget med vigtig baggrundsviden på følgende områder:

Arbejdsgruppernes medlemmer er følgende:

Arbejdsgruppernes resultater er tilgængelige via nedenstående links.