ONLINE DIALOG OG OPLÆG OM UNDERVISNING UNDER COVID-19

Tirsdag den 26. januar 2021 deltog over 70 undervisere i et online arrangement: ”Dialogue and Inspiration on Hybrid Learning Space and Digital Study Start at AAU”.

Lagt online: 04.02.2021

Center for Digitalt Understøttet Læring (CDUL) og PBL Akademiet var værter, da undervisere på tværs af hele AAU og forskere inden for feltet mødtes til oplæg og dialog. Formålet var at skabe et sted, hvor undervisere kunne drøfte udfordringer ift. det kommende forårssemester i 2021 og dele erfaringer.

Dialogen blev indledt med to oplæg om hhv. underviser- og studenterperspektiver på den digitalt understøttede undervisning i foråret 2020 v. Lykke Brogaard Bertel (UCPBL) og Jacob Blasius (Studentersamfundet) samt Hybride Læringsrum ved Thomas Ryberg (UCPBL) og Mia Thyrre Sørensen (E-Learning Lab). Efterfølgende var der diskussioner i forskellige kanaler med forskellige temaer og fokusområder.

Det hele foregik online i et særligt oprettet MS Team, hvor deltagere skulle ”klikke” sig til og fra emner, der vækkede interesse. Formålet med strukturen var også at afprøve den online platform og kick-starte denne som værende en ressource for undervisere, hvor man kan se eller gense oplæg og hvad der er blevet delt i dialogerne.   

Teamet er tilgængeligt for alle på AAU og kan tilgås ved at følge dette link ”Dialogue and Inspiration on Hybrid Learning Space and Digital Study Start at AAU”.

CDUL og PBL Akademiet takker alle deltagere og oplægsholdere, og vi håber at alle fik noget brugbart med med hjem.

 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer kontaktes Rune Hagel Skaarup Jensen fra CDUL 

 

Nyheder

Se listen