AAU logo

Digitalt Understøttet Læring - Corona Virus

Hjælp til undervisere under Corona-nedlukningen af AAU

OBS: Hjemmesiden opbygges og opdateres løbende, således den støtte der gives gennem hjemmesiden udbygges gradvist. 

I forbindelse med nedlukning af universitetet er der her oprettet en side med ”hjælp til selvhjælp” for undervisere, der har brug for assistance til at etablere digitale nødversioner af deres undervisningsforløb. Modellen er: 

  • Undervisere, der har brug for vejledning, kan bruge denne hjemmeside til at få etableret en løsning ud fra de angivne vejledninger 
  • Skulle ovenstående ikke være tilstrækkeligt, henstilles der til, at kolleger hjælper hinanden 
  • I denne ekstraordinære situation opfordres der endvidere til at producere hurtige løsninger frem for polerede løsninger.

Guide til overholdelse af databeskyttelsesreglerne


GDPR godkendte systemer til undervisning

Vejledninger til undervisere

Opmærksomhedspunkter

For at sikre, at AAUs systemer kan klare belastningen af de øgede onlineaktiviteter, skal alle så vidt muligt benytte asynkron kommunikation. Dvs. at livestreaming generelt og synkron holdundervisning gennem Teams og Skype for Business ikke anbefales.

Det er dog muligt at holde korte synkrone oplæg til studerende via disse platforme, men det ikke kan garanteres, at de kan holde til den belastning der potentielt kan opstå. Vælges synkron kommunikation er det vigtigt, at man som underviser har en ”Plan B” i tilfælde af, at kommunikationen forhindres fordi netforbindelsen forsvinder eller platformen belastes over kapaciteten.

Rådgivning og support

Ved tekniske spørgsmål henvises til ITS support 

Ved pædagogiske eller didaktiske spørgsmål henvises til din lokale digitale læringskonsulent eller på cdul@aau.dk.

Vi besvarer henvendelser så hurtigt som muligt

Ikke supporterede værtøjer (Anbefales til den erfarne bruger af værktøjet. Brug ellers anbefalede værktøjer)